Dölja System Datum och tid

May 9

Datorn använder en intern klocka som håller reda på både datum och aktuell tid. Windows stöder sig på denna klocka och ett nära samarbete med den. Till exempel, när Windows sparar en fil, aktuellt datum och tid sparas med filen. Windows gör denna gång tillgängliga för dig som en klocka, synlig på höger sida av Aktivitetsfältet, i meddelandeområdet.

Om du hittar datum och tid distraherar, kan du stänga av deras visning i meddelandefältet. Följ bara dessa steg:

  1. Högerklicka på klockan i meddelandefältet. Windows visar en Context meny.
  2. Välj Egenskaper på snabbmenyn. Windows visar Systems Ikoner fönstret. (Se figur 1.)

    Dölja System Datum och tid

    Figur 1. Systems Ikoner fönstret.

  3. Klicka på rullgardins i Beteenden kolumnen till höger om ikonen Klocka systemet, och välj Av. Datum och tid omedelbart försvinner från meddelandeområdet.
  4. Klicka på OK.

Du bör notera att dessa åtgärder inte inaktivera systemklockan-det är fortfarande där, i bakgrunden, gör det viktiga arbete som behövs för att göra. Det enda dessa steg gör är att stänga av visningen av data och tid i meddelandefältet i Aktivitetsfältet.

Detta tips (10800) gäller för Windows 7.