Vilka är de bästa tipsen för att sälja Endowments?

October 22

Sälja donationer kan vara ett sätt för investerare att ta igen mer av sitt investeringskapital än om de bara kapitulerade de begåvningar till försäkringsbolagen som de köptes. Donationer, som används i Storbritannien, kombinerar element av sparplaner och livförsäkringar för att hjälpa betala av bolån. Tyvärr är dessa begåvningar är föremål för ekonomiska villkor som allvarligt kan försämra deras värde. Som ett resultat kan sälja begåvningar vara ett effektivt sätt att få mer vinst från investeringar, om processen utförs på rätt sätt.

Det är viktigt att förstå hur donationer fungerar innan man överväger att sälja dem. En kapitalförsäkring är en investeringsplan populär i Storbritannien som gör försäkringstagaren att bidra till politiken i omgångar. Huvudstaden inom begåvningar kan öka om marknadsförhållandena är gynnsamma. I slutet av politiken, vilket kan komma antingen med försäkringstagaren död eller slutet av försäkringstiden, är en klumpsumma betalas ut som inkluderar det ursprungliga beloppet, plus eventuella vinster eller minus eventuella förluster upplupna över tiden. Denna engångsbelopp kan användas för att betala av en inteckning.

Tyvärr kan de misslyckade investeringarna i en kapitalförsäkring tvinga fram ett beslut från en försäkringstagare. Om investeraren beslutar att han eller hon inte längre kan ta förluster, kan begåvningen säljas tillbaka till försäkringsbolaget i en process som kallas överlämnande. Å andra sidan kan en tredje part vara villiga att köpa kapitalförsäkring för ett högre pris än det kapitulation priset. Dessa tredje parter skapar marknaden för att sälja donationer.

Försäkringstagare bör inse att de har alternativ för att sälja begåvningar. De bör först kontakta försäkringsbolaget som sålde dem politiken för att bestämma dess nuvarande värde. Beväpnad med denna information, kan försäkringstagare jämföra det priset med några erbjudanden som kan vara tillgängliga på kapitalmarknaden för att se om en bättre affär kan träffas.

Processen att hitta rätt pris för en kapitalförsäkring kan vara skrämmande för en individ som inte känner till marknaden. Som ett resultat, kan dessa människor överväger att sälja begåvningar vill söka upp specialiserade företag som lokaliserar villiga köpare för kapitalförsäkringar. Detta kan vara rätt strategi bara för att dessa företag snabbt kan komma åt de priser som erbjuds av kapital köpare, som är även känd som marknadsgaranter. Eftersom marknaden förändras snabbt och priserna kan ändras snabbt, kan företag som detta ger en bra service till personer som vill göra en gynnsam affär.