Vilka är de bästa tipsen för golvbjälke Repair?

February 3

Olika typer av skador kan uppstå på ett golv som kommer att kräva en golvregel reparation. De typer av reparationer som måste göras kommer därför att variera kraftigt också. Det första steget byggaren kommer att behöva ta att genomföra en golvregel reparation är en noggrann bedömning av skadan. Detta kan innebära att riva upp golvbrädor för att komma åt reglarna, eller det kan helt enkelt betyda åtkomst till en källare eller krypgrund för att se vad som orsakar problemet. Studsande golv, gnisslar, mjuka golv och andra vanliga problem orsakas ofta av en trasig eller ruttnade regel.

När en trasig bjälke inträffar kan golvregel reparation kräver sistering reglar. Detta innebär att säkra en ny regel till den gamla eller skadade någon. Det första steget är att identifiera den skadade reglar eller bjälklag, och sedan mäta dessa skadade reglar från början till slut. Det kommer att vara viktigt att köpa en bit av virke som är i huvudsak samma storlek som den skadade regeln, och det kommer att vara resistent mot vattenskador och bug angrepp. Tryckimpregnerat trä är det bästa alternativet i detta fall. Nästa steg i golvregeln reparationen kommer att rada upp den nya regeln med den gamla, och sedan limma och bultning den nya regeln på plats.

Den gamla regeln kan behöva justeras för korrekt positionering innan den nya virke är fäst till den. Detta kan vara problematiskt, eftersom det brutna regel är inte troligt att flyttas lätt. För att göra golvregeln reparationsprocessen enklare, är det en bra idé att ha flera olika typer av klämmor på sidan, samt en flaska jack och några reserv virke. Byggaren kan sedan göra en provisorisk domkraft eller lyft som kommer att kunna driva den trasiga regel uppåt eller åt sidan vid behov. Försiktighet bör vidtas för att undvika övertryck den trasiga regeln, eftersom detta kan leda till ytterligare skador.

Ibland kan en bjälke kan behöva bytas ut helt och hållet. Detta är vanligt när ändarna av regel ha ruttnat. För att göra detta, kommer golvet att behöva tillfälligt stöd med hjälp av en domkraft eller undermåliga stödkonstruktion. Detta görs för säkerheten för alla arbetstagare samt för den strukturella integriteten av golvet. Vid byte av regel, är det viktigt att utvärdera alla skador på denna regel och omgivande komponenter för att garantera säker demontering och effektiv installation av en ny regel.

  • Golvbjälkar på nybyggnation.
  • En standard domkraft kan användas för att lyfta en golvregel vid reparationer.
  • Vy över andra berättelsen golvbjälkar underifrån.