Vad finns olika typer av Diesel Mechanic jobb?

November 13

Diesel mekaniker utföra underhåll och reparationer på olika typer av dieseldrivna maskiner och fordon. De har expertkunskaper om komplexa motorkonstruktioner och elektriska komponenter. Det finns många olika typer av diesel mekaniker jobb tillgängliga, som individer specialiserar vanligen genom att arbeta med dieseldrivna personbilar, båtar, stora lastbilar och bussar, eller tung utrustning såsom traktorer och kranar. De flesta diesel mekaniker jobb finns med privata verkstäder och företag som tillverkar och driver dieselutrustning eller fordon.

Många diesel mekaniker arbetar på dieseldrivna bilar och lastbilar, diagnostisera och åtgärda problem med motorer, elektriska system och transmissioner. De arbetar oftast i privata butiker, där kunderna kan ta in sina fordon för schemalagda underhållskontroller eller större reparationsarbete. Proffs använder ofta datoriserade utrustningen för att identifiera problem och bestämma vilka reparationer eller reservdelar är nödvändiga. Vissa specialister arbetar uteslutande på båtmotorer som drivs med diesel, som utför liknande reparations uppgifter till dem som krävs i andra diesel mekaniker jobb.

Reparationsarbeten på stora lastbilar och bussar kräver mycket specialiserade kunskaper och färdigheter. Mekanik kan utföra förebyggande underhåll och planerade reparationer på stads- och skolbussar, semi lastbilar, lok och stora leveransfordon. Många reparationer på sådana fordon kräver mekaniker att arbeta i team för att flytta och ersätta stora, tunga delar. Experter på stora reparations arbetar ofta för lastbils servicecenter, kommuner, fabriker och lager.

Vissa mekaniker inspektera, underhålla och reparera stora, dieseldrivna anläggningsmaskiner. Maskiner som kranar, traktorer, bulldozers och truckar kräver regelbundna underhållskontroller för att se till att de är säkra och i gott skick. Diesel mekaniker jobb inom detta område är vanligt förekommande med specialitet verkstäder, utrustning fabriker och byggföretag.

För att få diesel mekaniker jobb i någon specialitet, måste individer normalt hålla minst en gymnasieexamen, och ha lite bakgrundskunskap om motorer, maskiner och reparationsarbeten. Många hoppfulla mekanik skriva in sig i sex månader till två års dieselmotor reparation program på yrkesskolor och högskolor. Sådana program ge eleverna klassrummet och praktisk undervisning om gemensamma delar, förfaranden och säkerhetstekniker som är involverade i reparationsarbetet.

Många nya mekaniker måste ta lärlings eller biträdande positioner i upp till fyra år innan du arbetar självständigt. De arbetar tillsammans med etablerade mekanik, få praktisk erfarenhet och utföra mindre reparationsuppgifter under handledning. Med beprövad fallenhet för reparationer och en stark arbetsmoral, kan en ny mekaniker avancera ganska snabbt inom området.

  • Diesel mekaniker kan arbeta för järnvägar som använder diesel och dieselelektriska lok.
  • Diesel mekaniker arbetar ofta på sändningar.
  • Diesel mekaniker kan behöva specialiserad utbildning innan de kan arbeta på semi lastbilar.
  • En dieselmekaniker krävs vanligtvis att vara minst 18 år gammal och har en gymnasieexamen eller GED.
  • Vissa mekaniker inspektera, underhålla och reparera dieseldrivna maskiner, som bulldozers.