Vad är immunomärkning?

October 29

Immunomärkning är en laboratorieteknik som används för att identifiera antigener av intresse i ett vävnadsprov. Detta kan vara användbart för diagnostik samt forskning, där immunomärkning kan spela en viktig roll i kliniska prövningar, epidemiologiska studier och utvärdering av specifika sjukdomar. Rätt märkta prover kan undersökas i mikroskop för att samla in och registrera information som kan vara relevant för en scientistâ € s arbete eller en medicinsk diagnos. Vissa forskare utföra sina egna immunomärkning, medan andra kan delegera den till laboratorietekniker eller krympa den till en tjänst.

Det första steget i immunomärkning processen är beredningen av provet för att bemöta de farhågor om potentiella föroreningar och andra frågor. Den fästs på lämpligt sätt i ett medium som är lämpligt för den typ av material under utvärdering så att en tekniker kan fortsätta till nästa steg, tillsats av en antikropp som kommer att binda till antigenet av intresse. Detta kräver att veta vilken antigen är målet och välja ett lämpligt reaktiv antikropp; vetenskapliga leverantörer säljer immunomärkning byggsatser med vanligen använda antikroppar och itâ € s också möjligt att beställa beställnings- produkter för särskilda projekt.

Tekniker följer detta steg med tillsats av en andra antikropp bunden till en tagg. Karaktären av taggen kan variera; det kan vara utformade att fluorescera under vissa ljus, eller det kan vara gjort av ett material som kommer att plockas upp på ett svepelektronmikroskop, till exempel. Dessa binder till antikropparna som finns i provet och kommer att lyfta fram dem när teknikern ser på prov under ett mikroskop. Använda kameror speciellt konstruerade för användning i mikroskopi, kan teknikern ta fotografier för att spela in resultaten.

Denna laboratoriemetod följer en mycket exakt protokoll som fastställts av anläggningen för att säkerställa konsekvens och tillförlitlighet i resultaten. Tekniker och forskare följa en labbmanual som dikterar de typer av fixativ och tvättar att använda, och hur man förbereder prover. Detta innebär att om ett test upprepas, bör resultaten vara desamma, som variabler som en annan fixerings wouldnâ € t påverka resultaten; Detta kan vara viktigt för giltigheten i vetenskaplig forskning. När immunomärkning används i forskningen, är processen diskuteras i detalj i vetenskapliga publikationer för att göra det möjligt för andra forskare att verifiera resultaten.

Som ett verktyg för forskning, kan immunomärkning hjälpa forskarna göra saker som följa utvecklingen av läkemedel genom vävnad, förstå hur infektionssjukdom attack specifika organ, och övervaka immunsvar mot allergener. Detta gör det möjligt för dem att utveckla nya strategier för behandling och hantering av sjukdomar, förutom att ge mer allmän information som kan vara användbar i pågående forskning. För dem som är intresserade, bilder av immunomärkning är tillgängliga via vetenskapliga publikationer; fluorescerande markörer kan avslöja särskilt slående och intressanta mönster på lab prover.

  • Immunomärkning kan spela en viktig roll i kliniska prövningar, epidemiologiska studier och utvärdering av specifika sjukdomar.
  • Noggranna register måste hållas under immunomärkning så att testet kan replikeras vid behov.
  • Immunomärkning används av laboratorietekniker för att identifiera vissa antigener i ett vävnadsprov.