Vad är en stoppkodon?

July 30

Ett stoppkodon är en nukleinsyra triplett i budbärar-RNA (mRNA) som inte koda för en aminosyra, och därigenom stoppa produktionen av ett protein. I huvudsak, berättar stoppkodonet ribosomerna utför mRNA kod som det är dags att sluta; man kan tänka på det nästan som en perforerad linje i ett pappersark som anger "riva här." Utan en stoppkodon på plats, proteiner tillverkade av RNA skulle bestå av ändlösa kedjor av aminosyror, eftersom ribosomerna inte skulle veta när du ska sluta .

Stoppkodoner är också närvarande i DNA, så att de bär över när DNA transkriberas till RNA. I DNA, de tre stoppkodonerna är TAA, TAG och TGA. Dessa tripletter är "nonsens" kodoner som inte koda för något, vilket minskar risken att ett misstag kommer att göras. När transkriberas till RNA, stoppkodonema är UAA, UAG och UGA.

Längden av en aminosyrakedja i ett protein kan variera, vilket betyder att stoppkodoner hittas med varierande mellanrum i kodande DNA och RNA, till de områden av den genetiska koden, som innehåller information som måste exekveras för att göra proteiner. Stoppkodoner kan identifieras när DNA sekvenseras, och kan användas för att identifiera de specifika platser i den genetiska koden som motsvarar särskilda proteiner, och därmed till viss genetisk information.

Som med andra områden av DNA, är det möjligt för en mutation att visas i ett stoppkodon. Kodonet kan transkriberas felaktigt, eller nukleinsyror i kodonet kan bytas ut, vilket orsakar problem när ribosomerna går att översätta mRNA att bygga aminosyrakedjor. I en enda cell, kan detta resultera i en slumpmässig mutation som orsakar att cellen dör eller felfunktion. Om fel uppstår i stoppkodonema i en könscell, dock, och att könscell förenas med en från en annan organism, kommer den resulterande organismen har en medfödd mutation, och i vissa fall, kan mutationen vara så allvarliga att organismen inte kan leva .

Genetiker kan använda sin kunskap om stoppkodoner att sortera ut informationen i en bit av DNA eller RNA. Genom att leta efter stoppkodon, kan de identifiera specifika kedjor av aminosyror och avgöra vilka proteiner det genetiska materialet kodar för. Denna information kan användas för att lära sig mer om vad den gör, och vad som händer när det går fel. Att hitta en stoppkodon kan vara användbar när man studerar DNA och RNA för att lära mer om en mutation eller variant som har identifierats.

  • DNA innehåller uppsättningar av nukleotider som är kända som kodon eller trillingar.