Vad är abstrakt konst?

August 4

Abstrakt konst är en konstform baserad på icke-realistiska skildringar, snarare än visuellt exakta skildringar av föremål eller scener. Populärt i 20-talet, har abstrakt konst blivit ikoniska, inklusive verk av sådana kända konstnärer som Jackson Pollock och Piet Mondrian. Mycket av arbetet med abstrakta konstnärer och målare är baserad på konceptet att form, färg och konsistens har inneboende värde i sina egna rättigheter, och kan framkalla en reaktion även när de används för att skapa oidentifierbar eller icke-realistiska arbete.

Rörelsen mot abstrakta konsten växte från impressionism och post impressionism perioder av 19th century, då färg och stil blev viktigare än exakt återgivning. Målare som Monet, Seurat och Cezanne anges ofta som influenser på rörelsen, eftersom de valde att betona den inneboende konstnärliga perspektiv som är involverad i att skapa ett konstverk, liksom i själva arbetet.

Intressant, abstrakt konst som en giltig form tycktes växa upp samtidigt runt om i västvärlden under de första decennierna av 20-talet, vilket ledde till en betydande debatt om vem som var den första riktigt abstrakt konstnär. Eftersom formen är så variabel i teknik och medium, är klassificering som till semi-abstrakta och fullt abstrakta verk ofta förvirrande och vilseledande. Formuläret omfattar flera olika stilar, inklusive kubism, neo-impressionism och Orphism.

Ikoniska bilder av abstrakt konst är bekant för någon fan av 20-talet konstverk. Vibrerande stänk och splatters av färg dans över dukarna av berömda målare Jackson Pollock, medan enkla geometriska former i ljusa och lysande färger markerar arbete Piet Mondrian och holländska mästare Theo van Doesburg. Arbetet kan innefatta blandade medel komponenter, inklusive metaller, fotografier, slumpmässiga tillverkade objekt och papper mache.

Abstrakt konst är en kontroversiell form, i synnerhet de som har sina rötter i en konstbegreppet som en trogen återgivning av scener eller föremål. Långt ifrån de porträtt av Hans Holbein eller otroligt detaljerade stilleben scener av de 17th och 18th århundradena, visar abstrakt konst ofta ingen fast eller identifierbar objekt. Detta kan leda till allvarlig kritik bland några, förbittrad på tanken att de ska kunna hitta skönhet eller en känslomässig reaktion i något oigenkännligt. Ändå abstrakt arbete kan vara konstigt frigöra, enligt vissa experter. Att inte ha fasta föremål som du kan associera med verkligheten, blir betraktaren i samklang med andra saker, som färg, form och form.

Om du gillar konst och vill bredda dina erfarenheter med modern arbetsorganisation, kontakta din lokala moderna konstmuseum för att se om de har några exempel på abstrakta konstverk för dig att visa. Många experter tror att abstrakta målningar och skulpturer måste ses i person, som storlek, skala och belysning kan vara enorma faktorer i deras inverkan. Ser bra konstverk kan vara en känslomässig och upplysande upplevelse, även om formen inte är något du förstår eller har verkligen undersökt. Genom att öppna dig till upplevelsen av denna ovanliga och mycket individualiserad sektor av konstvärlden, kan du upptäcka en passion och uppskattning för abstrakt konst som kommer att vidga dina konstnärliga horisonter evigt.

  • Människor tolkar abstrakt konst på olika sätt.
  • Kubismen är en form av abstrakt konst.
  • Helst bör abstrakta målningar besökas i person för att förstå storlek, skala, och belysning av målningen.