Portar Ranges Protokoll och IP-adress för brandväggar

July 17

Om du € re byggnad eller installera en brandvägg för att skydda din dator och dina data, kan grundläggande information om Internet konfigurationer komma väl till pass. Följande tabeller ger dig fakta om IP-protokoll, portar och adressintervall.

Vanliga IP-protokoll
Protokoll Namn
1 ICMP (ping)
6 TCP
17 UDP
47 GRE (PPTP)
50 ESP (IPSec)
51 AH (IPSec)
Gemensam TCP och UDP-portar
Protokoll Port Namn
TCP 20 FTP-data
TCP 21 FTP-kontroll
TCP 23 Telnet
TCP 25 SMTP (e-post)
TCP / UDP 53 DNS-förfrågan
UDP 67/68 DHCP (dynamisk IP-adress konfiguration)
TCP 80 HTTP (webb)
TCP 110 POP3 (E-post)
TCP 119 NNTP (diskussionsgrupper)
TCP 143 IMAP4 (E-post)
TCP 389 LDAP (katalog tjänst)
TCP 443 HTTPS (Web SSL)
UDP 1701 L2TP (virtuella privata nätverk)
TCP 1723 PPTP (Virtual Private Networks)
Privata och Automatiska IP-adressintervall
EN 10.0.0.0 till 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
B 172.16.0.0 till 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
C 192.168.0.0 till 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)
APIPA 169.254.0.0 till 169.254.255.255 (169.254.0.0/16)