Vad är en avgift Tail?

November 6

I fastighetsrätten är en avgift svans en besittningsrätt egendom som gör familje landar förbli intakt genom generationer genom att begränsa arv till de viktigaste linjära ättlingar till överlåtaren. Den mest typiska formen av denna egendom kräver att innehav förmedlas från äldste son till äldste son så länge den blodslinje fortsätter. Denna egendom kan inte delas upp och säljas, det kan inte heller förmedlas till alla som inte är den huvudsakliga lineal ättling. Detta var en avgörande freehold egendom för medeltida Englands landade aristokratin eftersom det var ett effektivt sätt att bevara familjens prestige och rikedom i generationer. Avgiften svansen avskaffades i England 1925 och är nästan utrotad i USA.

Freehold dödsbon framkom efter antagandet av stadgan för Quia Emptores i England 1290. Under det feodala systemet, flera personer, till exempel en herre och hans hyresgäst, kan samtidigt ha rättigheter i ett skifte. Quia Emptores beviljade hyresgästerna rätt att överlåta sin mark utan deras herre tillstånd, vilket markerade början på fri alienability. Freehold egendomar, inklusive avgiften enkelt, livet boet, och avgiften svansen, som utvecklats som ett resultat och var oftast innehas av adeln. Dessa med äganderätt godsen kan särskiljas genom deras respektive varaktigheter.

En avgift svansen skapas när överlåtaren förmedlar gården till en känd personen och arvingar hans kropp. "Arvingarna av hans kropp" är ord begränsning som krävs för att skapa denna typ av egendom som en fråga om lag. Dessa ord av begränsning kan ange manliga arvingar eller arvingar parented av eller härstammar från en viss person. I teorin är det möjligt att skapa en avgift svans hona, men det finns inga bevarade exempel på denna typ av avgift svans egendom.

En innehavare av denna typ av egendom har endast en begränsad rätt att överlåta gården. Innehavaren kan stöta sina besittningsrätt endast så länge som han eller hon är vid liv. Efter innehavarens död, skulle gården övergå till linjära arvingen oavsett vem som är i själva besittning. Som ett resultat blir det ett kraftfullt rättsligt instrument för att bevara ett gods och se till att det förblir i den närmaste familjen blodslinje.

Det är möjligt att ångra en avgift svans genom att omvandla dödsboet till en avgift enkelt. Detta sker normalt via ett inter vivos överföring till en annan person. Denna process kallas disentailing svansen. Om blods slutar, då godset återgår till den ursprungliga överlåtaren eller hans eller hennes arvingar.

I den 18: e talet antog nyligen oberoende USA mesta av det engelska fastighetsrättsliga systemet, men vissa såg denna typ av egendom som ett hot mot demokratiska värderingar och ett hinder för den fria utanförskap. Thomas Jefferson, till exempel, kämpade för att avskaffa avgiften svansen i Virginia eftersom han såg gården underlätta bevarandet av en jordägande aristokratin i det nya landet. Denna egendom avskaffades i England 1925 delvis på grund markägare kunde inte längre råd att behålla de stora godsen de hade ärvt men var förbjudna från att dela och sälja. Från och med 2011, bara fyra stater fortsätter att erkänna denna egendom i Amerika: Delaware, Maine, Massachusetts, och Rhode Island.

  • En avgift svansen bidrar till att en släktgård kommer att i arv från generation till generation.