Utskriften inte matchar Display för vissa celler

January 3

Kathy utvecklat ett skyddat kalkylblad som tillåter användare att mata in data i vissa celler. Datan i vissa av de ingående cellerna visar fina i kalkylbladet; innehållet visas på en enda rad. När du tittar på kalkylblad i Förhandsgranskning eller skriva ut kalkylbladet, dock texten som inte linda på skärmen sveper i utskriften. Kathy undrade hur man ser till att utskriften matchar vad hon ser när hon tittar på kalkylbladet på skärmen.

Tyvärr finns det inte mycket som kan göras för att rätta till denna situation; Excel är inte särskilt stark i "vad du ser är vad du får" avdelning. Detta är mycket frustrerande för många användare; problemet troligen handlar om att skillnaden mellan skärm och skrivare upplösning. När Excel beräknar kolumnbredden för skärmen, det finns tillräckligt med utrymme för text på en enda rad, men när det beräknar kolumnbredd för skrivaren (med en annan upplösning än skärmen), det finns inte tillräckligt med utrymme. Den enda lösningen är att vidga den felande kolonnen, något, på skärmen.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2785) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003.