Användbara Windows 7 Kortkommandon

September 23

Använda kortkommandon medan du arbetar i Windows 7 minimerar tangenttryckningar och sparar tid. Många av de följande genvägar fungerar i alla Windows 7-program eller dokument, även om några tillämpas endast på särskilda omständigheter, som noterats:

Nycklar Åtgärd
Ctrl + A Väljer all text eller objekt i ett dokument eller fönster
Ctrl + C Kopierar den markerade texten eller objekt till Urklipp
Ctrl + X Klipper (tar bort) den markerade texten eller föremål till Urklipp
Ctrl + V Klistrar text eller objekt från Urklipp vid markören
Ctrl + Z Ångrar den senaste åtgärden
Ctrl + S Sparar det aktuella dokumentet
Win (Windows-tangenten) Öppnar startmenyn
Vinn + D Visar skrivbordet (minimerar alla fönster); upprepa knapptryckning för att återställa öppna fönster
Win + E Öppnar Utforskaren på datorn
Win + G Visar skrivbordsgadgetar ovanpå öppna fönster
Win + X Öppnar Windows Mobilitetscenter på bärbara datorer
Win + Tab eller Alt + Tab Växla mellan öppna program
F11 Teckenfönster helskärmsläge (inte alla program)