Vad är Familjeliv Counseling?

June 3

Familjelivet rådgivning är en term som kan användas för att beskriva olika typer av familjeorienterad rådgivning. I vissa fall kan denna typ av rådgivning itu allmänna familje dynamiska frågor, eller det kan ge hjälp att hantera mer komplicerade frågor såsom missbruk, skilsmässa, eller särskilda övergångsfrågor för militära familjer eller familjer som kämpar med en allvarlig sjukdom. Leverantörer av familjeliv rådgivning kan licensieras professionella rådgivare, kliniska socialarbetare eller psykologer. Präst medlemmar eller de med specialiserad certifiering i drogmissbruk rådgivning kan också erbjuda familjeterapi tjänster. Vissa rådgivningscentrum får använda frasen familjeliv rådgivning i deras litteratur, men kan också erbjuda andra typer av rådgivning, även par rådgivning eller individuell rådgivning.

Många familjer kämpar med problem som enskilda familjemedlemmar har eller negativa familjerelationer. För att återupprätta en sund familjeliv, kan de välja att arbeta med ett familjeliv rådgivare som kan hjälpa dem att identifiera och ta itu med dessa frågor som bidrar till familjens stress. I många fall kan hela familjen delta i rådgivning sessioner men enskilda familjemedlemmar kan också tala med en kurator antingen själva eller med en eller två andra personer. Som rådgivare lär känna familjen och förstå dess frågor, kan rådgivaren ge rekommendationer för antingen förbättra familjens kommunikation eller vidta andra åtgärder för att hantera allvarliga frågor såsom missbruk eller våld i hemmet. I vissa fall kan en familj söka rådgivning under en skilsmässa för att hjälpa alla familjemedlemmar gör det smärtsamma övergången till separata hushåll.

Vissa familjer kan ha speciella behov som mandat specialiserade typer av familjelivet rådgivning. Till exempel, vissa militär personal har svårt övergår till civilt liv efter hemkomsten från aktiv tjänst. Militären kan ge familjelivet rådgivning till dem som begär det för att hjälpa familjer genom denna anpassningsperiod. Denna typ av familjelivet rådgivning kan kräva tjänster av någon med särskild erfarenhet och skicklighet i att behandla familjer med särskilda behov.

Källor till familjeliv rådgivning inkluderar gemenskap rådgivningscentrum, privata psykoterapeut metoder och rådgivningscentrum som tjänar militärbaser och skolor. Kyrkor och religiösa organisationer får tillhandahålla familjerådgivning. Många samhällen subventionera kostnaden för familjelivet rådgivning för invånare som bodde på låga eller begränsade inkomster. Vissa sjukförsäkringsbolag även täcka kostnaden för denna typ av behandling.

  • Terapeuter på gemenskap rådgivningscentrum hjälper ofta människor att hantera familj och äktenskapliga problem.
  • I vissa fall kan rådgivning bidra till att minska familjens stress och främja mer positiva relationer.
  • Par rådgivning kan vara en del av ett familjeliv rådgivningscentrum.
  • Ett familjeliv kurator kan hjälpa familjer affär arbete genom många olika frågor.
  • Familjerådgivare kan antyda aktiviteter som alla kan njuta av.
  • Familjeliv rådgivning kan hjälpa barn som har utsatts för övergrepp av en förälder.
  • Familjeliv rådgivare kan ge hjälp att hantera övergångsfrågor för militära familjer.
  • Planera fler aktiviteter för hela familjen är en del av livet rådgivning.
  • Kommunikation är viktigt att ett lyckligt familjeliv.