Vad är Carbon Powder?

August 18

Kolpulver är en mångsidig pulver som kan göras från en allotrop av kol, med varje allotrope har en annan användning eller funktion. Kolpulver, oavsett dess allotrope, används typiskt av metallurger att göra stål eller för att härda stål och järn. Som grafit, är pulveriserad kol användbar som en ledare för batterier. Pulverformiga diamanter, en av de renaste naturliga former av kol, används ofta för att skapa verktyg. Pulveriserad kol också används ofta av forskare för organisk kemi, eftersom kol är nödvändigt på detta område, och det är möjligt att göra de mest kemiska bindningar av alla element.

När det kommer till kolpulver, finns det många användningsområden, från den industriella till vetenskapliga. Ett av skälen till kol är så mångsidig är att den har flera användbara allotropes. En allotrope representerar olika kemiska strukturer som involverar samma element. Det betyder kol kan existera som grafit, diamant eller som fullerener.

Kolpulver, oavsett var den kommer ifrån, används mest för energi och skapande metall. Den största användningen av pulveriserat kol kommer från metallurgi, vilket legeringar kolet med järn för att skapa stål. Om järn eller stål värms runt pulveriserat kol, kommer kolet härda metallen i en process som kallas härdning. Det pulveriserade kolet från växtbaserade material kan omvandlas till träkol. Samma kol kan gå igenom en aktiveringsprocess, vilket gör det till ett kraftfullt absorberande, genom att ta bort syre och andra element från naturliga kol.

Grafit kolpulver finns i vissa konsumentprodukter, mestadels grafit avancerade verktyg, men används främst för industriella ändamål. Grafitpulver är kemiskt inert och tål hög värme och korrosion, vilket betyder att den kan användas i riskområden. Det är en god ledare, så grafit används vanligen för batterier.

En diamant är en av de renaste naturliga former av kol, och även om det är känt som en dyrbar pärla, är diamant kolpulver oftare används för industriella ändamål. Pulveriserad diamant läggs till stål för att skapa kraftfulla verktyg som är tåliga och har hög genomslagskraft. Diamanter är också kraftfulla slipmedel, på grund av deras naturliga seghet.

Kemister gör ofta använda kolpulver, eftersom en organisk förening måste ha kol, vilket gör att det är mycket viktigt inom organisk kemi. Dessa kemister använder kol främst att göra lösningsmedel och andra industriföreningar. Carbon hjälper också polymeriserar element, vilket gör det användbart för plast syntes.

  • En bit av kol, som kan användas för att göra kolpulver.
  • Grafit används vid tillverkning av blyertspennor.