Vad är en variabel Löptid alternativ?

January 17

Variabla löptids alternativ är alternativ som innebär en sälj- eller ett samtal som förfaller före utgångsdatum. Generellt kommer put eller samtalet mogna långt före utgångsdatum när det underliggande instrumentet genomgår en väsentlig ändring i pris. Denna förändring i pris kan vara en betydande ökning eller minskning, vilket resulterar i variabeln mognad alternativet realisera en större eller mindre avkastning för investeraren.

En av funktionerna i löptids alternativet variabeln är att denna strategi har någon möjlighet att göra en större avkastning på investeringen. Till skillnad från en vanlig alternativ, är löptiden alternativet variabel påverkas av marknadsutvecklingen. När det underliggande instrumentet i samband med alternativet utför mer gynnsamt än väntat, kommer avkastningen ökar därefter.

Med möjlighet att förverkliga större vinster, mognad alternativet variabel bär också en högre grad av risk. Eftersom det finns en chans att den underliggande tillgången för alternativet kan sjunka i värde, är det möjligt att tjäna mycket mindre på alternativ än väntat. Däremot kan noggrann undersökning bidra till att minimera risken för att investera i alternativ som inte visar löfte.

En annan aspekt av en variabel löptid alternativ som ofta är attraktiva är bidragsbeloppet på alternativet. Premier i samband med en variabel löptid alternativ är ofta mindre än premierna på en standardutrustning. Detta kommer att innebära färre resurser som avsätts till alternativet, vilket gör det lättare för investerare att diversifiera innehaven som utgör portföljen.

Som med alla investeringar, är det en bra idé att diskutera delta i en variabel löptid alternativ med en investering professionell innan beslut fattas. Beroende på stabiliteten och mångfald investorâ € s portfölj, kan tillägg av alternativ av denna typ vara både praktiskt och givande. En kvalificerad mäklare kan hjälpa investeraren att avgöra om en variabel löptid alternativ passar in i hans eller hennes övergripande finansiella mål.

  • En av funktionerna i löptids alternativet variabeln är att denna strategi har någon möjlighet att göra en större avkastning på investeringen.