Förståelse Disposition

December 17

Excel innehåller en funktion som gör att du kan beskriva dina data. Detta innebär helt enkelt att Excel analyserar dina data och tilldelar olika rader till olika "nivåer." Dessa nivåer kan sedan selektivt döljas eller visas, beroende på dina behov. En skiss är praktiskt för att få en snabb förståelse av stora mängder data.

Du kan skapa en disposition på flera sätt:

  • Sätt automatiska delsummor. Markera en cell i en datalista, välj sedan delsummor från menyn Data.
  • Låt Excel beskriva automatiskt dina data lista. Välj den lista som du vill skiss, välj sedan Group och Disposition från menyn Data, sedan Auto Outline från den resultemenyn.
  • Beskriva manuellt datalista. Välj de data du anser vara detaljerad information, välj sedan Group och Disposition från menyn Data, då gruppen från den resulterande submenu.Repeat processen för all annan detaljerad information i datalistan.

När dina data är skiss, disposition symboler visas på den vänstra sidan av kalkylbladet. Du kan visa olika nivåer av data med hjälp av musen för att klicka på de olika symbolerna.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2542) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Understanding Disposition.