Nätverksadministration: Disk Partition Planering

November 13

Partitione kan du dela en fysisk disk i en eller flera separata enheter som kallas partitioner. Varje skiva kan ha upp till fyra partitioner. Alla fyra av de partitioner kan vara primära partitioner, som var och en kan formaterade med ett annat filsystem, såsom NTFS eller FAT32.

Eller så kan du skapa upp till tre primära partitioner och en utökad partition, som sedan kan delas upp i en eller flera logiska enheter. Därefter kan varje logisk enhet formateras med ett filsystem.

Även om du kan ställa in partitioner för en Windows-server på många sätt, följande två metoder är de vanligaste:

  • Fördela hela disken som en enda partition som ska formateras med NTFS. Är Operativsystemet installeras i denna partition, och diskutrymme som ISNA € t behövs av operativsystemet eller andra program nätverks kan delas.
  • Dela upp disken i två partitioner. Installera operativsystemet och alla andra tillhörande programvara (t.ex. Exchange Server eller ett verktyg för säkerhetskopiering) på den första partitionen. Om den första partitionen kommer att innehålla bara operativsystemet, är 10GB en rimlig storlek, även om du kan klara dig med så lite som 4GB om utrymmet är begränsat. Använd sedan andra partitionen för applikationsdata eller nätverks filresurser.

Observera att diskpartitionering är oberoende av hårdvarubaserad RAID-konfiguration servern kan anställa. Till exempel kan din server faktiskt inkluderar fem fysiska hårddiskar som kombineras med hårdvaru disk controller för att bilda en enda logisk enhet. Inom denna logisk enhet, kan du skapa en eller flera operativa systempartitioner.