Vad är en Filing kvitto?

December 23

En arkivering kvitto är den officiella bevis på datum och möjligen den tid som en handling presenterades för bearbetning till en domstol eller myndighet. När ett dokument ska lämnas in till ett officiellt organ inom en tidsfrist och saknade den tidsfristen kommer att resultera i ett förnekande av förmåner eller ett straff, säkerställer ett inlämningskvitto personen riskerar har påtagliga bevis på överensstämmelse. Denna typ av kvitto används i olika förhållanden för både privatpersoner och företagsenheter.

Normalt är en arkivering kvitto en papperslapp som antingen är stämplade med tid och datum genom företaget acceptera dokumentet eller ifyllda för hand och undertecknas av en behörig person som mottagit handlingen. Den fungerar som ett officiellt intyg om status för arkivering och kan inte controverted av andra omständigheter, till exempel ett krav från en byrå som arkivering aldrig gjordes eller att pappersarbete kan inte hittas. Många förpliktelser som kräver anmälningar är deadline känsliga, och att papperslapp kan avvärja administrativ förvirring och negativa konsekvenser.

I USA, företag registrera statssekreteraren kontor genom att arkivera papper och betala en avgift. Kontoret utfärdar en inlämningskvitto som fastställer datum för inlämning effektiva. Detta anses vara den dag då verksamheten officiellt börjar sin existens. Om företagets ägare är stämd, det datum då verksamheten startade sin officiella liv som en självständig enhet kan avgöra om ägaren är personligen ansvarig för skador.

Immateriella registreringar i alla län använder någon form av inlämningskvitto system för att fastställa vem som är först i tid för rättigheter enligt lagen. Om en person skapar ett konstnärligt verk eller en uppfinning, sina rättigheter är ofta beroende av statlig registrering. En arkivering kvitto etablerar när objektet registrerades så en tvist eller intrång frågan kan lösas om det finns en konkurrerande anspråk.

Ett kvitto för arkivering skatter är ett annat exempel som är relevant för både privatpersoner och företag. Saknade en tidsfrist skatt ofta medför betydande sanktioner och straff. Byråkratin kring skatteförvaltningen innebär att ett register kan förloras i systemet när som helst. I USA, till exempel, att tappa en skatt arkivering av vid postkontoret anses leverans till regeringen, och alla bevis på utskick utfärdats av ett postkontor kontorist anses vara en officiell arkivering kvitto.

Domstolstjänstemän utfärdar också arkivering kvitton när tvistande parter lämna inlagor till deadline. Många domstolar stämpla inlagan med datum och tid fått istället för att använda ett separat papper. Den enskilde behåller en kopia av arkivering med domstolens stämpel som bevis på överensstämmelse med avskurna datum.