Vad är en information lämnats Form?

July 12

En informerat samtycke formen är ett juridiskt dokument som används för att ge information i situationer där det krävs informerat samtycke för juridiska eller etiska skäl. Det är över och undertecknad för att indikera att innehållet var förstås. Den informerat samtycke formen hålls på filen för att bevisa att informerat samtycke erhölls. I händelse av att det finns en tvist, kan formuläret refereras att lösa frågan.

Tanken bakom informerat samtycke är att om en situation eller aktivitet skulle kunna vara farligt, det finns en etisk skyldighet att informera om faran så att de kan bestämma om de vill delta. Efter att ha granskat de risker och fördelar med situationen, tillsammans med åtgärder som vidtas för att skydda, kan människor göra ett informerat val om du fortsätter eller inte. Om människor inte får information, har de inte möjlighet att beakta riskerna med sina val, och därmed kan komma överens om att göra något riskabelt utan att vara medvetna om vad de bestämmer sig för.

Alla studier som använder mänskliga deltagare kräver informerat samtycke. Likaså innan folk genomgår medicinska ingrepp, måste de underteckna informerat samtycke former. Sådana former kan också krävas för verksamheter som är farliga, som sky diving eller snorkling. Dessutom kan människor vara tvungna att underteckna en skuld övergång till fritidsaktiviteter, vilket indikerar att de känner till riskerna och håll inte den eller de personer som ansvarar ansvariga för eventuella skador eller skador som uppstått.

I ett informerat samtycke formulär måste förfarandet eller verksamheten tydligt förklaras i språk som personen förstår. Riskerna och potentiella fördelarna bör anges, tillsammans med förklaringar av de åtgärder som vidtagits för att mildra dem att göra situationen säkrare. Informerade samtycke former innehåller också en klausul som förklarar att människor har rätt att be om en mer fullständig förklaring och att de kan ställa frågor om proceduren. Innan du registrerar ett informerat medgivande, bör människor se till att de till fullo förstår vad de samtycker till och att de inte har några frågor.

En annan aspekt av ett informerat medgivande är ett avslöjande om att människor har rätt att vägra att delta när som helst. Människor kan dra sig ur studier, förfaranden och behandlingar, om de inte längre känner sig bekväma och inte kommer att utsättas för någon påföljd. Genom att underteckna formuläret, människor visar att de förstår informationen röjs och att de gör ett medvetet val om deras deltagande. Informerade samtycke former har också en låda människor kan kontrollera att indikera att de avstår från att delta, bör någon läsa formuläret och besluta att riskerna är för höga.

  • Informerade samtycke former kräver en signatur notera att deltagaren förstår riskerna.
  • Folk är ofta ombedd att skriva välgrundade samtycke former innan de får ta klasser på en dykskola.