Vilka är riskerna med Fostervattensprov?

January 24

Fostervattensprov är ett prenatal test som är utformat för att identifiera kromosomavvikelser i en bebis som kan leda till fosterskador eller allvarliga utvecklingsproblem. Förfarandet rekommenderas för kvinnor över 35, eftersom de har en större risk att få barn med kromosomavvikelser, även om några kvinnor kan begära fostervattensprov, tillsammans med andra prenatal tester. Det finns vissa risker för fostervattensprov som bör beaktas innan man börjar på förfarandet, och en bra läkare kommer att diskutera dessa risker med patienten före början. Föräldrar kan bli ombedd att underteckna ett formulär att förstå att de erkänner riskerna för fostervattensprov innan förfarandet kommer att genomföras.

När amniocentes utförs, är en nål intresserade i buken för att samla in ett litet prov av fostervatten. Patienten kan få en liten bedövande injektion, och proceduren är normalt styrs av ultraljud för att se till att läkaren vet var han eller hon kommer. Provet av vätska analyseras, i en process som kan ta flera veckor, beroende på vilka tester krävdes. Förfarandet sker i andra trimestern av graviditeten, vanligtvis runt 15 veckor. Riskerna för fostervattensprov verkar vara störst i graviditeter under 14 veckor.

En av de största riskerna för fostervattensprov är missfall eller för tidigt värkarbete. Statistik över denna risk varierar; många studier som genomförts under 1970-talet, till exempel, satte risken någonstans runt en i 200. Men en studie i USA under 2006 visade att risken kan vara så låg som etta i 1.600. Det verkar som mer erfarna läkare upplever en lägre missfall frekvens bland sina patienter, och det är en utmärkt idé att fråga en läkare om hans eller hennes personliga erfarenheter med komplikationer och missfall.

I vissa fall kan amniocentes orsaka en infektion, genom att införa bakterier genom nålen stället in i fostersäcken. Detta är ganska sällsynt, men det kan orsaka smärta och kramper, eller skada barnet. En annan av riskerna med amniocentes är trauma för barnet, vilket kan resultera i fysiska missbildningar. Användningen av ultraljud minskar påtagligt denna risk, som inte arbetar med en kompetent läkare. Läckande fostervatten kan också vara en fara; även om en liten mängd läckage är normalt, bör det noggrant övervakas för att säkerställa att vätskenivåerna inte tappar farligt låg.

En av de mindre kända risker för fostervattensprov är ett tillstånd som kallas Rh oförenlighet. Korthet innebär detta villkor en konflikt i blodgrupp mellan fostret och mamman, vilket moderns immunförsvar att attackera fostret som en främmande kropp. Om fostervattensprov leder till utbyte av blod, kan så hända när moderkakan misstag stack, kan det utlösa en Rh svar på den del av modern. Helst risken för Rh kompatibilitet kommer har redan identifierats och åtgärdas; finns det några förebyggande åtgärder som kan vidtas för att behandla den.

  • Fostervattensprov kan leda till en infektion som orsakar smärta och kramper.
  • Fostervatten förfaranden styrs av ultraljud.
  • Amniocentes kan orsaka missfall eller för tidigt värkarbete.
  • Kvinnor som har upplevt ett missfall kan ha nytta av rådgivning.