Vad är Pharmaceutical Engineering?

September 23

Läkemedelsteknik är ett område som handlar om processen att skapa fabriker och de läkemedelsprodukter som dessa växter genererar. Farmaceutisk ingenjör hjälper till att producera regulatoriska riktlinjer för produktion av mediciner också. Bioteknikområdet kräver vanligtvis individer att fylla minst fyra år på college-nivå utbildning och att få praktisk erfarenhet med att hantera läkemedels produktionsprocessen.

En viktig aspekt av läkemedels verkstadsindustri omfattar specialområdena upprätthålla regelstandarder och underlätta leverans av läkemedel. Farmaceutisk ingenjör ser till att personliga och miljösäkerhetsstandarder upprätthålls när läkemedel produceras. Dessutom är en biotechnologist ansvarar för märkning och förpackning läkemedel efter validera integriteten av slutprodukterna.

En annan viktig aspekt av bioteknikindustrin är den farmaceutiska anläggningen designprocessen. Farmaceutiska ingenjörer huvudsak konstruera såväl läkemedelsfabriker och forskningsanläggningar samtidigt som man tar hänsyn till utformningen av processutrustning samt "renrum," viktiga verktyg och vattensystem. Renrum är inneslutna områden som har ett lågt antal miljögifter, såsom damm och andra föroreningar.

Utvecklingen av högkvalitativa läkemedel är en chefs del av läkemedels verkstadsindustri samt. Farmaceutiska ingenjörer använder sina kunskaper i viktiga läkemedel attribut tillsammans med kemiska processer och beräkningsvetenskap förfaranden för att sätta ihop läkemedel riktade olika hygienkrav. Biotekniker huvudsak underlätta omvandlingen av biologiska och kemiska material till droger som människor kan använda, och utför även tester för kvalitetssäkring för att säkerställa att dessa läkemedel uppfyller sina avsedda ändamål.

Människor som vill arbeta inom bioteknikindustrin har en mängd karriärmöjligheter och måste ha flera färdigheter. Positioner för farmaceutiska ingenjörer annonseras som positioner i biokemi, som bioprocesser ingenjörsjobb, eller som kemiska ingenjörsmöjligheter. Farmaceutiska verkstadsindustrin jobb finns på sajter som myndigheter, högskolor, läkemedelsföretag, och även nationella labb. Alla möjligheter inom läkemedelsverkstads efterfrågan industrin att individer är starka ledare och besitter gedigen organisatoriska, kommunikation och social kompetens.

Inträde i läkemedelsverkstadsindustrin kräver minst en fyraårig kandidatexamen i en vetenskap eller teknik området. Arbetsgivare dock vanligtvis leta efter läkemedels ingenjörer som har en tvåårig magisterexamen eller en fyra- till femårs doktorsexamen i branschen. Examen grader normalt krävs för ett läkemedels ingenjör som vill arbeta med forskning. En farmaceutisk ingenjör kan också bedriva frivillig industrin certifiering genom International Society for Pharmaceutical Engineering.

  • Farmaceutiska ingenjörer ofta designa och konstruera läkemedel fabriker.
  • Fabriker är en viktig del av läkemedelsteknik.
  • Många läkemedels ingenjörer har en omfattande bakgrund inom kemi.
  • Bioteknik är en viktig del av läkemedelsteknik.
  • Farmaceutisk ingenjör arbetar för att skapa läkemedel.