Vad är en analytisk Balance?

January 9

En analysvåg är någon balans som använder jämförelser att göra mätningar av vikt. Analytisk innebär att jämföra, och tills 1940â € sa vanligt två vågskålar användes för att jämföra mätningar av en känd vikt till en okänd vikt. Jämföra vikter används fortfarande i modern one-pan analytiska balanser, som vanligtvis används för att mäta små, precisa vikter. De flesta är krävs för att mäta vikter med en noggrannhet av 0.0000035 ounces (0,1 mg).

Kemi kräver mest användningen av analytiska balanser eftersom mycket små mängder av kemikalier för vissa experiment behövs ofta. Precisionen av mätningarna kommer från en genomskinlig sköld som omger pannan. Plus alla delar är inneslutna för att förhindra eventuella störningar. Balansen måste fortfarande jämfört med en annan vikt att stanna exakt.

Genom att placera en känd vikt på analysvåg och användning av de kalibreringsvred, är det möjligt att noggrant jämföra mätningen och anpassa den till den kända mätningen. En tara behållare används genom att öppna sköld, placera tara behållaren på vågen och ställa balansen till noll. Det blir lätt att använda eftersom tara containerâ € s vikt avbryts ut. Det är viktigt att inte stöta eller förorena balansen för att se till att det förblir korrekt. Gemensamma aktiviteter som högt talar och lutar på arbetsbänken kan också orsaka fel i mätningarna.

Många elektroniska analytiska balanser har säkerhetsvarningar, som gröna lampor, för att förhindra fel. Med hjälp av en pensel efter varje vägning är vanligt, liksom att bara använda speciell duk att röra någon del av analysvåg. Den elektroniska analysvåg bör kallas en skala. Detta beror på den slutliga vikten beräknas genom den lilla fjäderkraft på skalan och inte genom att subtrahera massan som en balans gör.

Den tredubbla strålen balansen är ett exempel på riktig analytisk balansering med jämförelse. Ryttaren armarna används för att ändra vikten mot den okända vikten i litet intervall, som producerar en stor mängd av noggrannhet. Den likarmad balansen var en gemensam analysvåg som används även glas för att omsluta objekten vara åtgärd.

Inventor Joseph Black förändrat världen när han började använda en liten gungbräda anordning i hans saldon under mitten av 18-talet. Två pan analytiska balanser användes fram till slutet av 1940-talet. Sedan dess kan fjädrar och ryttare armar producera så mycket precision i en liten vågskål.

  • Kemi kräver mest användningen av analytiska balanser.