Vad är en Reklambyrå?

January 10

En reklambyrå är ett företag som utför alla eller vissa aspekter av reklamproduktion för företag med vilka det har anlitats. Vissa myndigheter hantera alla faser av reklamkampanjer, från att utföra marknadsundersökningar och upprättande produktvarumärkesstrategier till producerande annonser och placera dem i lämpliga uttag. Andra byråer specialiserade på en eller flera av dessa funktioner.

Full service reklambyråer har normalt resurser att uppfylla alla aspekter av en clientâ € s annonseringsbehov. Denna typ av byrå är i allmänhet består av flera avdelningar som arbetar tillsammans för att bära varje annonskampanj från start till genomförande. I allmänhet är dessa avdelningar omfattar kontohantering, forskning, kreativa tjänster och medietjänster.

Kontot avdelning ger en länk mellan reklambyrån och dess kunder. Det fungerar direkt med kunderna för att skapa en tydlig förståelse av deras produkter och deras reklam mål. Denna information är i sin tur förmedlas till andra avdelningar, ger dem möjlighet att skapa kampanjer som uppfyller kundens och vinst byrån.

En annan viktig komponent i en reklambyrå är forskningsavdelningen. Avdelningen analyserar marknadstrender och försäljningsuppgifter och ibland genomför fokusgrupper för att mäta konsumenternas uppfattning av clientâ € s produkt och dess konkurrenter. Sådan information är till hjälp för att bestämma hur en produkt ska marknadsföras och bestämma en campaignâ € s målgrupp.

När reklambyrån klargör clientâ € s behov och avgör hur en produkt bäst kan marknadsföras, utarbetar sin kreativa avdelning lämpliga annonser. Dessa annonser kan ta ett antal former, inklusive illustrerade eller fotograferade stillbilder och animerade eller filmade reklamfilmer. Många annonskampanjer använder en kombination av dessa och andra format. Således en typisk kreativa avdelning består av en konstnärlig och mångsidig personal kan generera annonser i en rad olika medier.

Efter en annonsering har framställts, måste det placeras i ett lämpligt uttag. En agencyâ € s medietjänster avdelning ansvarar för inköp det utrymme från vilket en annons kan ses. De kanske säkra fläckar i tidskrifter eller tidningar, på radio, TV eller Internet, eller på mycket synliga utomhus föremål som bänkar och skyltar. Medietjänster personalen sträva efter att placera annonser på dessa platser som mest sannolikt att nå målgruppen hela tiden inom clientâ € s budget.

Många reklambyråer inte erbjuder ett komplett utbud av tjänster, men i stället är specialiserade på vissa aspekter av annons produktionsprocessen. Vissa, till exempel, kan erbjuda endast kreativa tjänster, medan andra kanske enbart fokusera på media köper. Dessa specialorgan kan vara användbar för de företag som väljer att delvis producera egna reklamkampanjer, eftersom företaget måste då bara betala för de tjänster som det inte är i stånd att utföra i egen regi.

  • När placeras längs motorvägar, motorvägar och livliga centrum gatorna, skyltar använder kvicka slogan och iögonfallande bilder för att fånga uppmärksamheten hos förarna.
  • En reklambyrå kan hantera nätupplagan av en traditionell tidning.
  • En reklambyrå kan fungera på affischer och skärmar som kan presenteras vid lokala återförsäljare.