Förstå Kontrolltecken

October 27

Det finns många tecken som Word håller koll på, men det normalt inte dyker upp på skärmen eller på en utskrift av dokumentet. Du använder många av dessa tecken varje dag, men förmodligen inte tänka på dem som karaktärer (som sådan). Listan över Kontrolltecken som använder Word innehåller följande:

  • Kolumn raster
  • Dold text
  • Nyradstecken
  • Valfria bindestreck
  • Sidbrytningar
  • Stycketecken
  • Avsnittsbrytningar
  • Utrymmen
  • Flikar

Var och en av dessa kan visas individuellt i Word med hjälp Alternativ på Verktyg-menyn och sedan klicka på fliken Visa. (Se figur 1.)

Förstå Kontrolltecken

Figur 1. fliken Visa i dialogrutan Alternativ.

Det finns många tillfällen då du arbetar i Word när det är fördelaktigt att se till att dolda tecken visas. Till exempel, om du inte tycks kunna få något ordentligt justerade eller formateras precis rätt, som inte skrivs ut tecken kan vara de skyldiga. Visa dem och sedan kontrollera din formatering.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1227) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Förstå Kontrolltecken.