Vad är Vårdnad riktlinjer?

August 13

Vårdnad lagar kan variera från en jurisdiktion till en annan. Generellt finns det fyra grundläggande vårdnads riktlinjer som nästan varje domstol stöder sig på att avgöra lämplighet ställ, de individer som har ansökt om en förmyndare för minderåriga barn. Dessa fyra faktorer kan bäst beskrivas som en positiv miljö, tidigare engagemang, nuvarande deltagande och personlig karaktär. Mer specifika riktlinjer vårdnad kan implementeras i unika omständigheter.

En positiv miljö är en avgörande faktor för att domstolen vid rendering ett vårdnadstvist beslut. Finansiella resurser, såsom möjligheten att ge barnet det viktigaste i bostäder, mat, kläder, sjukvård och utbildning kan vara nära toppen av de flesta barn vårdnad riktlinje listor. Säkerhets faktorer är också viktiga frågor. Domare och domstolar ta en dunkel bild av att försumma eller missbruka barn, vare fysiskt, mentalt, känslomässigt eller sexuellt. Om socialtjänstens eller brottsbekämpande myndigheter har kallats in för att utreda anklagelser av detta slag, domaren sannolikt skulle diskvalificera en ställaren som kan ha varit en part i beteenden av en skadlig karaktär.

Domstolar kan också notera hur mycket tidigare engagemang som endera eller båda av de som söker parterna har haft med barnet. I de flesta fall är ett barn vårdnadstvist mellan föräldrar som divorcing. Om en förälder har varit kroniskt frånvarande från childâ € s liv eller det kan prövas bevis för att visa att en part har haft liten eller ingen kontakt med barnet under en längre tid utan goda skäl, kan domstolen ta bristen på inblandning i advisement när man försöker nå ett vårdnadsbeslut.

Den nuvarande deltagande någon som söker vårdnaden om ett barn är också en viktig fråga av domstolen. Att vara aktivt involverad i ett childâ € s liv på ett kontinuerligt och regelbundet är en av de mest kritiska av alla riktlinjer vårdnad. Den tid någon har tillgängliga att ägna åt grundläggande dagliga vård och tillsyn av barnet är också viktigt. Att vara rimligen tillgängliga för barnet hela tiden visar inte bara engagemang för ett barns tillväxt och välfärd, förmedlar den också till barnet en känsla av trygghet och självkänsla. Domstolar tar hänsyn till behovet för föräldrar att arbeta och försörja sig, men kanske ser negativt på faktorer såsom frekventa affärsresor och regelbundna 10- eller 12-timmars arbetsdagar.

Slutligen är den personliga karaktären hos de framställningar om vårdnad av barn förmodligen den viktigaste faktorn för alla riktlinjer vårdnad. Barn lär sig och sedan emulera beteenden från auktoriteter i sina liv, särskilt när de är unga. De flesta domstolar räknar de som ber om vårdnaden att uppvisa mognad, anständiga moral och en hel del stabilitet i sina egna liv innan du placerar barnen i deras vård och kontroll. Kriminalregister, missbruk, otrohet, dåligt jobb historia och inte betalar skulderna är bara några av de faktorer där domstolen skulle titta att avgöra om en sökande visar rätt karaktär och personliga egenskaper som positivt skulle påverka ett barn.

Dessa vårdnads riktlinjer omfattar de viktigaste grundläggande behörighet på vilka nästan alla domstolar förlitar regelbundet för att göra domar i vårdnadsärenden. Mer specifika riktlinjer vårdnad kan variera, beroende på läge. Ovanliga situationer kan kräva ytterligare riktlinjer vårdnad om specifika beteenden kan ha en negativ effekt i särskilda fall.

  • En förälders historia av att ta hand om ett barn kommer att påverka vårdnadsfall.
  • Ett frihetsberövande förälder eller vårdnadshavare kan laddas med barn vanvård om de lämnar ett litet barn ensam hemma eller på annat sätt äventyrar henne.
  • Vårdnads riktlinjer kan inkludera terapi rekommendationer om ett barn återhämtar sig från ett emotionellt trauma.
  • Den personliga karaktären av en person som framställningar om vårdnad av barn är en viktig faktor för vårdnads riktlinjer.