Hur registrerar jag ett bedrägeri klagomål?

September 15

De steg du måste ta för att lämna in ett bedrägeri klagomål kan bero på jurisdiktion. Vanligtvis dock måste du göra en dokumentation av bedrägeri som du vill rapportera och samla alla bevis du har. Då måste du bestämma vilka myndigheter hanterar den typ av bedrägeri som du vill rapportera i din jurisdiktion. Till exempel, vissa typer av bedrägerier måste rapporteras till polisen medan andra bör rapporteras till en statlig myndighet samt till ett företag, till exempel en bank eller kreditkortsföretag. Eftersom det är ibland svårt att avgöra agentur genom vars att lämna ett bedrägeri klagomål, är ett bra första steg i alla fall kontakta polisen.

Ofta är det första steget i att fylla ett bedrägeri klagomål ett besök på den lokala polisen. Du kan ta med en registrering av den information du har om bedrägeri, såsom anteckningar om bedrägeri. Du kan också ta med några bevis du har för bedrägeri, till exempel ditt kontoutdrag med bedrägeri markerad. Nivån av hjälp du får från polisen kan bero på lagstiftningen, polisen departmentâ € s arbetsbörda, och vilken typ av bedrägeri i fråga. Detta är dock ett bra ställe att börja med klagomålet processen.

Under ditt besök till den lokala polisen, kan du sannolikt få information om andra myndigheter till vilka du bör rapportera till bedrägeri. Till exempel, om du har varit utsatt för bedrägeri värdepapper, kan du behöva lämna in ett klagomål till Securities and Exchange Commission eller liknande myndighet i ditt land eller region. Om du har utsatts för identitetsbedrägeri, å andra sidan, kommer du troligen att behöva lämna in ett klagomål till Federal Trade Commission eller liknande myndighet. Om youâ € ve fallit offer för Internet-bedrägerier, kan det finnas en byrå i din jurisdiktion som hanterar dessa typer av klagomål som också, till exempel en Internet Crime Complaint Center.

Beroende på vilken typ av bedrägeri som du har blivit utsatt, kan du också behöva lämna in klagomål eller rapporter med olika företag bedrägeri. Till exempel, om du har varit ett offer för identitetsbedrägeri, kan du behöva lämna in ett bedrägeri klagomål eller rapportera med dina banker och kreditkortsföretag. På samma sätt kan du lämna in en rapport med kreditbyråer för att minimera effekten på din kredit rapport.

Om du har varit utsatt för postbedrägerier, kan du oftast lämna ett bedrägeri klagomål via ett postombud. Du kan normalt ringa ditt postkontor i förväg för att lära sig om den nödvändiga förfarandet. Vanligtvis kan du även skicka in denna typ av klagomål med din regiona € s justitieminister eller liknande myndighet.

  • Kreditkortsbedrägerier är en av de vanligaste problemen konsumenterna står inför i världen i dag.
  • Det kan vara bra att ta detaljerade anteckningar av bedrägerier när de förbereder att lämna ett bedrägeri klagomål.