Avgöra om Num Lock är på

October 25

När du skapar ett makro för användning i Word, kan du avgöra om Num Lock-tangenten har aktiverats. Du kan räkna ut den här informationen med hjälp av informations egenskapen med wdNumLock argumentet. Tekniken visas i följande kod:

Om Selection.Information (wdNumLock) Then
Print "Num Lock-funktionen är på"
Else
Print "Num Lock-tangenten är avstängd"
End If

Detta, naturligtvis, är inte en fullständig makro. Du skulle använda den här koden i din större makro, och sedan anpassa den till vad du behöver göras beroende på om NumLock-tangenten är aktiverad eller inte. Informations Fastigheten returnerar antingen sant eller falskt beroende på skick av nyckeln. Detta gör det mycket praktiskt för att använda i Om ... End If konstruktion, som visas.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (9196) gäller för Microsoft Word 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet Word här: Avgöra om Num Lock är på.