Vad är hypotoni symptom?

June 13

Hypotension eller lågt blodtryck, uppstår när en individualâ € s blodtryck sjunker under sina normala nivåer. Eftersom vad som kan anses lågt blodtryck för en person kan vara hög för en annan, är det svårt att avgöra om villkoret är godartad eller tecken på ett mer allvarligt problem utan ytterligare utvärdering och testning. Symptomen kan variera från examen och presentation beroende på individen. Med tanke på att det finns ingen etablerad behandling för att lindra hypotension symptom, är individer uppmuntras att självständigt vidta proaktiva åtgärder för att höja sitt blodtryck, vilket kan inkludera genomföra kost och beteendeförändringar. Om ens blodtryck förblir lågt, kan regelbunden användning av receptbelagda läkemedel vara nödvändig för att stabilisera hans eller hennes blodtryck.

Första tecknen på episodisk hypotension kan orsaka någon att uppleva yrsel, yrsel och nedsatt syn. Det är inte ovanligt att ha hypotension symptom när en person plötsligt står efter att ha suttit under en längre tid, ett tillstånd som kallas ortostatisk hypotension. Lågt blodtryck kan framkalla känslor av illamående, uttalad trötthet, och överdriven törst. Enskilda personer kan också utveckla fuktig hud, blekhet, och ytlig andning.

Milda hypotension symtomen brukar vara en normal företeelse som kan hända episodiskt till alla oavsett ålder. Det är när symtomen utvecklas i svårighetsgrad och frekvens som en allvarligare underliggande problem kan vara närvarande. Övervakning tecken och spela deras frekvens, inklusive tid på dygnet, svårighetsgrad, och situationen kan vara användbar för att bestämma en orsak.

Svår hypotension symptom kan öka oneâ € s chanser för allvarliga och livshotande komplikationer. Långvarig syrebrist, vilket kan ske i närvaro av lågt blodtryck, kan äventyra korrekt organfunktion. Till exempel är yrsel generellt indikativ för momentan syrebrist i hjärnan. Om hjärnan berövas syre tillräckligt länge, kan bestående skador uppstå. När hypotension symptom ignoreras, trots deras svårighetsgrad, individer besitter en ökad risk för betydande skador orgel och kan gå in i chock.

En diagnos av hypotoni i allmänhet görs genom administrering av ett flertal diagnostiska tester. Individer kan genomgå en serie blodtryckstester för att fastställa om det finns ett mönster för deras låga avläsningar och deras svårighetsgrad. Ett elektrokardiogram (EKG) och stresstest kan användas för att utvärdera den elektriska ledningsförmågan, rytm och allmänna tillstånd i hjärtat. Blodprov kan också användas för att avgöra om det finns en underliggande neurologisk eller fysiologisk orsak till individualâ € s lågt blodtryck.

Målet med behandlingen för hypotension är att återställa individualâ € s blodtryck till en stabil, acceptabel nivå. I fall där hypotension verkar idiopatisk, kostförändringar, som att öka natriumintaget, kan genomföras. Beteendeförändringar, såsom att anta för vana att dricka mer vatten under hela dagen, även kan vara till nytta i att återställa normalt blodtryck. Mediciner kan också användas för att bidra till att öka den mängd blod och stabilisera blodtrycket.

Blodtrycket är i huvudsak den kraft som används för att cirkulera blod genom artärerna. Vid bedömningen oneâ € s blodtryck, två nummer, systoliskt och diastoliskt, betraktas som en helhet för att avgöra om oneâ € s arteriella trycket är högt, normalt eller lågt. Det är viktigt att komma ihåg att även om det finns en etablerad standard för tolkning blodtryck, kan smärre avvikelser förekomma från en individ till en annan beroende på fysiologiska och genetiska faktorer.

Även i de flesta fall hypotension uppträder idiopathically, vilket innebär att det inte finns någon anledning till sin presentation, det finns flera faktorer som kan framkalla oneâ € s blodtryck att sjunka under sin normala intervallet. Förekomsten av sjukdomen, infektion, och brister i födan är oftast förknippas med manifestationen av hypotension symptom. Ofta kan regelbunden användning av vissa läkemedel, såsom diuretika och betablockerare, även påverka oneâ € s blodtryck, vilket kan göra att doppa under normala nivåer och kräver en förändring i dos eller avbrytande av läkemedlet.

  • Lågt blodtryck är också känd som hypotension.
  • Episodisk hypotension kan orsaka yrsel.