Skriva Kommentarer från ett makro

February 25

Om du använder kommentarer i dina dokument, låter Word du skriva ut en kommentar lista att använda som referens. Användaren kan göra detta genom att använda Print Vilken list i dialogrutan Skriv ut. För att utföra samma uppgift i ett VBA-makro, använd utskriften metoden, enligt följande:

ActiveDocument.PrintOut Artikelnummer: = wdPrintComments

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (7695) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Skriva Kommentarer från ett makro.