Hur gör jag en Change Management Plan?

March 3

Planer Ändra hanterings måste tillgodoses till varje företag, och måste ta itu med de behov av verksamheten och dess anställda under tid av förändring. Delar av en förändring förvaltningsplan inkluderar finansiell planering, logistikplanering, bemanningsplanering, och psykologisk planering. Varje del av en förändring förvaltningsplan är avgörande för dess framgång, och du hittar ofta själv genomföra alla fyra typer av planering på gång för att du samordna förändringen. Ett viktigt steg i varje effektiv förändrings förvaltningsplan skapar slack för misstag, vilket kan inkludera finansiella slack eller extra tid att hantera oväntade problem i förändringen.

Enkla första stegen när man utformar en förändring förvaltningsplan inkluderar sätta mål och delmål för att mäta framgång. Mål kan innehålla budget, projicerade datum för förändrings färdigställande och uppskattade fördelar företaget ska få genom att göra förändringen. Ställa finansiella mål och tidslinjen milstolpar kan hjälpa direkt och mäta framstegen av förändring. Se till att du lägga undan tid i din plan för processer som tar tid att slutföra, liksom produktion av material eller produkter som är nödvändiga för förändringen, eller fysiska förändringar som att flytta eller ombyggnad.

En annan viktig del i ett förändrings förvaltningsplan gör fysiska resurser för förändringen finns i det skede av förändring där de behövs. Till exempel, om du tränar några medarbetare på ett nytt datorprogram, och datorn leveransen inte kommer fram i tid för dina nätverksadministratörer för att få systemet på nätet för träning, kan detta skapa förseningar som påverkar den totala framgången för förändringen förvaltningsplan . Planering för resurserna kan även innefatta planering för arbetskraft som behövs för fysiskt arbete relaterade till ändringen, som att flytta möbler eller inrätta bås inom en kontorsbyggnad.

Inte genomföra en förändring innan du rita ut de ekonomiska detaljerna i förändringen. Använd ditt företags bokföring för att få en tydlig bild av företagets ekonomi går in i förändringen. Detta kommer inte bara hjälpa dig att planera för kostnader under förändring, men det kommer också att hjälpa dig att avgöra om genomförandet förändringen var lyckat. Rubrik i en förändring kan vara katastrofalt för ett företag om det inte har tillräckligt med pengar för att fullt ut finansiera förändringen. Genom budgetering och planering finansiella detaljer för en förändring, kan du hjälpa till att skydda mot pengar misstag under förändring som kan påverka produktionen och avbryter loppet av din verksamhet.

Fast det innebär mer emotionella aspekter än affärssinne, vilket gör tid för mänskliga och psykologiska effekterna av förändring är nödvändig för att göra en effektiv plan. När människor introduceras till förändring, måste de utbildas för att använda det nya systemet. De kan ofta bli stressad, och kan motstå förändringen direkt eller genom att vägra att använda det nya systemet. Förhindra mänskliga problem med förändring börjar med effektiv kommunikation. Effektiv kommunikation ingår regelbundna möten som inträffar minst en gång i veckan, effektiv träning med återkoppling, och en öppen dörr till personligen kommunikation med anställda har problem med förändringen.