Vad är en extradural Hematom?

September 3

En extradural hematom kännetecknas av blödning mellan dura, eller yttre höljet av hjärnan, och skallen. Denna typ av hjärnskada är ofta resultatet av en skallfraktur. Barn och ungdomar är mer benägna att utveckla en extradural hematom än är vuxna eftersom dura inte är så fast förankrade skallen hos yngre patienter. En extradural hematom är en stor medicinsk nödsituation och nästan alltid kräver omedelbar hjärnoperation för att rädda livet på patienten.

Det finns ett typiskt mönster av händelser som förekommer i patienter som lider av en extradural hematom, men det är viktigt att notera att detta mönster är inte alltid närvarande. Därför bör varje huvudskada betraktas som en medicinsk nödsituation. En patient med denna typ av skada vanligtvis förlorar medvetandet under en kort tidsperiod. Patienten kommer då verka varning för en stund och sedan förlora medvetandet igen.

Andra potentiella symtom tyder på möjligheten av en extradural hematom är illamående och kräkningar efter en huvudskada, yrsel eller förvirring. Det är vanligt att eleven i ett öga som skall förstoras samtidigt upplever muskelsvaghet på motsatt sida av kroppen. Dessa symtom kan utvecklas inom några minuter eller timmar efter en huvudskada.

Medicinsk testning såsom en datortomografi kan förpliktas att bekräfta skallfraktur eller extradural hematom. Detta test kommer att visa platsen och mängden av blödningen samt alla hjärnsvullnad som kan finnas. Akut operation följer i allmänhet denna diagnostiskt test.

Kirurgi för en extradural hematom innebär normalt att borra ett litet hål i skallen. Detta avlastar en del av trycket på hjärnan och tillåter kirurgen att dränera en del av det blod som har ackumulerats på insidan av skallen. Beroende på omfattningen av skadan, kan ett större hål måste borras, eller en dräneringsanordning känd som en shunt kan behöva implanteras. Det är inte ovanligt att en patient som lider av denna typ av skada som ska läggas på livsuppehållande under och efter den här typen av verksamhet.

En extradural hematom är en mycket allvarlig skada, och även med den bästa medicinska ingrepp som finns, dödsfall eller invaliditet är en mycket verklig möjlighet. Patienter som överlever denna skada är ofta kvar med varierande grad av hjärnskador, viss permanent och ibland tillfällig. Komplikationer, såsom kramper, kan uppstå månader eller år efter en skada på detta område i hjärnan.

  • En extradural hematom kännetecknas av blödning mellan det yttre höljet av hjärnan och skallen.
  • Svåra skallskador kan orsaka tillfällig förlamning.
  • En extradural hematom anses vara en mycket allvarlig skada, vilket kan leda till handikapp eller dödsfall.
  • En person som lider av en extradural hematom förlorar vanligtvis medvetandet, blir alert, och sedan förlorar medvetandet igen.
  • En datortomografi kan beställas för att hjälpa en läkare bekräfta en skallfraktur eller extradural hematom.