Vad är en kvalitetsgaranti?

May 27

En kvalitetsgaranti är en garanti för tillfredsställelse kvalitet och kund utfärdats av ett företag och erbjuds i första hand till betalande kunder som har köpt produkter eller tjänster från bolaget. Dessa garantier kan ta ett antal olika former och funktioner, beroende på vilken typ av tjänster eller produkter som tillhandahålls av ett företag, men kan normalt innebära en partiell eller full återbetalning av erlagda belopp, samt ett utbyte av varor och tillhandahåller tjänsten igen . En kvalitetsgaranti är normalt hanteras av enskilda företag, och medan det är inte nödvändigtvis en specifik branschstandard för vad det kan täcka, kommer garantin brukar postas eller förklaras i detalj för kunderna att vara medveten om innan du köper en produkt eller tjänst.

Eftersom fler och fler företag uppstår att erbjuda liknande produkter och tjänster blir kundnöjdhet allt viktigare som ett sätt för företag att etablera kundlojalitet och återkommande kunder. En av de mest tillförlitliga formerna av att ge utmärkt kundservice är att förse kunderna med någon form av kvalitetsgaranti bakom de produkter eller tjänster som erbjuds dem. För tillverkare av produkter denna garanti kommer vanligtvis i form av en begränsad, förlängas eller livstidsgaranti på produkten.

Denna typ av garanti är en form av kvalitetsgaranti som ger kunderna ett sätt att ersätta en produkt som är defekt eller på annat sätt inte fungerar som bra som det borde. En livstidsgaranti är särskilt användbart i att det visar att kunder som en tillverkare är säker i de produkter som den producerar. För butiker och försäljningsställen, flexibla återvändandepolitik som gynnar ärliga kunder är oftast en utmärkt form av kvalitetsgaranti. Medan en butik kanske inte kan kontrollera kvaliteten på de produkter annat företag producerar, en politik för återvändande som möjliggör avkastning i minst 90 dagar eller längre normalt tyder kunderna företaget står bakom vad det säljer.

För företag som tillhandahåller tjänster snarare än produkter, kommer en kvalitetsgaranti kommer ofta i form av garantier att om en tjänst inte utförs till normerna i kunden, då det kommer att upprepas utan kostnad. Detta kan innebära en bil verkstad kommer att göra ytterligare arbete utan kostnad om den första uppsättningen av reparationer inte åtgärda ett problem, eller att en insekt exterminator kan komma tillbaka och spraya en andra eller tredje gången om den första tjänsten inte bli av med insekter. Oavsett vilken typ av verksamhet, kan partiella eller fullständiga återbetalningar för varor eller tjänster också vara gemensamma aspekter av en kvalitetsgaranti, särskilt om en kund är särskilt missnöjd med erfarenhet.

  • En kvalitetsgaranti är en garanti för tillfredsställelse kvalitet och kund utfärdats av ett företag.
  • En kvalitetsgaranti måste backas upp av kvaliteten på ett företags produktionsprocesser.