Vad är en Anchor Test?

October 10

Ett ankare test är ett utvärderingsverktyg som används för att bestämma en persona € s kunskap eller kognitiv förmåga. I denna typ av test är samma skicklighet eller förmåga testas på flera sätt. Detta hjälper bedömaren att avgöra om den som tar testet har missat en fråga på grund av en lucka i kunskap eller förmåga eller på grund av ett misstag eller missförstånd av test frågan.

Psychometricists är intresserade av utvecklingen av bedömningsverktyg som tillförlitligt testet för en viss färdighet eller förmåga. Även om detta verkar vara ett enkelt koncept, många tester faktiskt testa ämnet förmåga att ta tester, tolka en fråga, eller förstå ett begrepp som inte har samband med testet frågan, såsom oavsiktlig testning av grammatik i ett matteprov. Psychometricists har utvecklat ankartester, delvis för att eliminera incongruency mellan vad testet är utformat för att utvärdera och vad det faktiskt bedömer.

En person som tar ett ankare testet kommer att testas på samma bit kunskap eller färdighet i ett antal olika sätt. Ju mer effektiva av dessa typer av tester går längre än att bara be samma typ av fråga med annan ordalydelse och försöker framkalla ett korrekt svar på ett antal olika sätt. I de flesta fall är varje färdighet testas två eller tre gånger, men det är också möjligt att ta ett antal olika tester som bedömer samma saker. Ankar tester kan sedan jämföras för att ge en mer rättvisande bild av en persona € s kunskaper eller förmåga.

Många traditionella tester som används i både utbildning och psykologi är utformade för att avslöja saknade färdigheter eller kunskaper. Ett ankare testet är utformat för att ta reda på vad en person antingen vet eller kan göra snarare än vad den personen doesnâ € t vet eller inte kan göra. Detta är en av anledningarna till att varje kvalitet bedöms på en mängd olika sätt. En person kan sägas ha goda kunskaper i en bestämd färdighet eller bit av kunskap även om han svarar på frågor som bedömer den förmågan felaktigt.

Termen ankar Testet kan också hänvisa till testning av en båt ankare. Olika typer av substratmaterial, såsom lera, sand eller sten kan påverka hur väl ett ankare fungerar. Testa ankare i olika typer av substrat möjliggör en bestämning av hur man bäst använder ett ankare i olika miljöer.

  • En person som tar ett ankare testet kommer att testas på samma bit kunskap eller färdighet i ett antal olika sätt.
  • Ett ankare testet kommer att avgöra om personen tar testet har en lucka i kunskap eller förmåga.