Hur att dölja och ta fram rader och kolumner i Excel 2007

June 29

Du kan dölja och ta fram rader eller kolumner i Excel 2007 när du inte vill att en del av kalkylbladet att vara synlig eller när du inte vill att vissa uppgifter (såsom löneuppgifter) ska visas i tryckta rapporter - dolda rader och kolumner göra inte ut.

Du kan inte dölja markerade celler; Endast hela kolumner eller rader.

Välj den kolumn eller radrubrikerna du vill dölja.

Om du vill unhide rader eller kolumner, för att dra i kalkylbladet ramen välja rader eller kolumner både före och efter de dolda rader eller kolumner.

Klicka på knappen Format i gruppen Celler på fliken Start.

Lägg märke till Synlighet avsnittet av den resulterande Format rullgardinsmenyn.

Hur att dölja och ta fram rader och kolumner i Excel 2007

Peka på Hide & Ta fram befälhavare under Synlighet i menyn Format.

En annan meny visas, som innehåller alternativ för att dölja och unhiding rader och kolumner.

Hur att dölja och ta fram rader och kolumner i Excel 2007

Gör ett val i menyn.

När du döljer kolumner eller rader, tillhörande kolumn bokstäver eller radnummer försvinna från kalkylbladsramen.