Vad är marknaden Environment?

October 17

Marknaden miljön är en term som används för att tillsammans fastställa alla element som har en viss inverkan på det faktiska utförandet av en marknad. Detta inkluderar händelser och faktorer som inträffar i samband med själva marknaden och även några element som är baserade utanför marknaden. Tanken bakom att definiera den omgivande marknaden är att förstå vilka krafter utövar viss mängd inflytande på marknaden och förstå varför och hur en marknad reagerar på de krafter i vissa sätt.

För att förstå den omgivande marknaden, är det viktigt att beakta olika faktorer som formar den faktiska rörelsen av marknaden. Normalt är dessa faktorer identifieras som antingen mikromiljö eller macroenvironment i typ och natur. När man överväger varje faktor i sin tur processen kräver också att förstå hur alla faktorer arbetar tillsammans för att skapa sluteffekten på marknaden.

Mikromiljön aspekter av marknadsmiljön fokuserar oftast på interna faktorer som rör företag och hur de presterar på marknaden. Faktorer som företagets struktur och organisation, fördelning av resurser i verksamheten, och även de riktlinjer och rutiner som styr samspelet mellan ägare, chefer och anställda betraktas som en del av denna bedömning. Tillsammans med de egenskaper och dag-till-asspociated med pday operativa processer i företaget, faktorer såsom arbetsrelationer med leverantörspartners, jämförelser med konkurrenter, och allmänheten uppfattning om företaget och dess produkter kommer alla att spela en roll i aktuella status marknadsmiljön.

Tillsammans med mikromiljö faktorer att tänka på, det finns också faktorer som är klassificerade som macroenvironment. Här ligger fokus på sådana frågor som det politiska klimat där produkterna tillverkas och erbjuds till försäljning, statlig lagstiftning som påverkar hur varorna produceras och säljs, och även effekterna av den nuvarande ekonomiska förhållandena på företagets förmåga att stanna kvar konkurrenskraftig. Konceptet med en övergripande samhällsfaktor har också att göra med nivån på konsumenternas förtroende för att produkterna njuta och hur detta förtroende leder till försäljning.

Förstå marknadsmiljö eftersom det gäller ett visst företag kräver inte bara identifierar alla kända faktorer, men också ha en viss känsla för hur dessa faktorer smälter samman för att skapa den miljö i vilken bolaget måste fungera. Genom att ha en uppfattning om hur alla kända faktorer kommer tillsammans att skapa todayâ € s företagsklimat, är det lättare att överväga möjligheterna till olika marknadsrörelser i framtiden, baserat på ebb och flod av påverkan av olika element. Genom att noggrant bedöma om den omgivande marknaden står idag och använda den informationen för att projicera där marknaden går i morgon, kan verksamheten göra ändringar i rutiner, produktionsnivåer, eller till och med marknadsföringsstrategier för att möta dessa framtida utmaningar och slutligen fortsätta att generera en acceptabel nivå av intäkterna.