Fem Kritiska Konversation åtgärder för att lösa Arbetskonflikt

October 11

Kritisk konversation färdigheter kan hjälpa dig att lösa en myriad av problem, bland annat konflikten. Som alla goda kritiska samtal, ett samtal för att hjälpa lösa konflikter bör följa en gemensam process: att undersöka frågan, alternativ och idéer; besluta om lösningar; och sedan få flytta och utvärdera resultaten av konversationen.

Under personaltvister, de inblandade ofta parter behöver spendera mer tid uppskattar andras synpunkter. Även uppskattar andras känslor är en del av andra kritiska samtal, när du arbetar med konflikter, detta steg kan inte ignoreras eller gömda i andra avtal under konfliktlösning.

Fem Kritiska Konversation åtgärder för att lösa Arbetskonflikt

Här är hur de fem stegen bryta ner:

Identifiera orsaken till konflikten

Som diskussionen börjar, tydligt ange dina skäl för mötet. Att ange syftet med diskussionen hjälper ange tonen för resten av konversationen. Dessutom kan alla parter ska kunna minska en del av stressen i samtalet med att säga hur de känner varandra.

Direkt efter anger era egna känslor, använd en objektiv, icke-konfronterande uttalande att ange varför du känner på detta sätt. Precis som i andra kritiska samtal, länkar detta ett faktum (vad den andra personen gör eller säger), till följd (hur det gör att du känner dig). Var noga med att:

  • Använd alltid en vänlig, artig ton. Även om det finns vattenverk i rummet eller någon skriker eller svära som en sjöman, stanna professionell.
  • Håll dina emotionella uttalanden kort och rakt på sak. Att åka på och om hur du är bara så förvirrad eller hur din hund dog precis grumlar vattnet. Var tydlig och kortfattad.

Uppskattar den andra personens perspektiv

Ofta uppstår konflikter när människor känner att deras känslor och idéer inte blir hörda. Oavsett om du är facilitator, initiativtagaren, eller ett parti som har den kritiska samtalet, när parterna är oeniga, att oenighet är ofta knutna till en annan persons ego.

Om ingen erkänna hur andra människor känner under samtalet, är kvaliteten på den kritiska samtal och resultaten av konversationen mest sannolikt kommer att bli dålig.

Genom uppskatta en annan persons synvinkel, du legitimerar att det du ser eller hör har värde. "Jag hör ditt klagomål" eller, "Jag kan förstå varför du kan känna förrådd", erkänner att individens känsla är verklig. Observera att uppskatta annans synvinkel och komma överens med det är inte samma sak.

Innan vi går vidare till nästa steg, frågar om alla är villiga att samarbeta för att lösa problemet. Tänk på detta ömsesidig överenskommelse som en baby steg mot att lösa problemet.

Besluta om en lösning mest acceptabla för alla

Om en personal tvist är utom kontroll eller om parterna har betydande meningsskiljaktigheter som aldrig kan vara helt löst, ett alternativ till överenskommelse 100 procent är 100 procent acceptans. Även om samtalet inte kan sluta med alla kommer iväg i solnedgången och arbeta lyckligt tillsammans, kan konflikten sluta med alla parter att kunna leva med och stödja beslutet och nästa steg.

Om samtalet handlar om en anställd talar högt på sin mobiltelefon (även för arbete), kan samtalen slutar aldrig, men alla parter kan enas om att leva med att ha mobil samtal i ett visst område.

Få åtagande att få flytta

När du lösa konflikter, särskilt personalen konflikter, måste åtgärder för att vara snabb efter samtalet avslutas. Eftersom de flesta personalkonflikter bygger på känslor, vill du se en omedelbar förändring (inom 24 till 48 timmar) i beteendet.

Om du inte ser förändring som snabbt kan parterna i samtalet börjar undra om förändring någonsin kommer att hända, som kan starta en helt ny uppsättning av känslor och konflikter på arbetsplatsen. Om åtgärder behöver ske, sätta ihop en handlingsplan för att se till att de beslut som fattas under samtalet hända.

Utvärdera resultat efter samtalet

Utvärdera resultaten av huruvida Sally och Jim gillar varandra eller inte mer eller kan komma överens om att arbeta tillsammans är kanske inte så tydlig som ber en anställd att förbättra försäljningsresultat eller kunden behålla, men det kan och bör göras. Helt enkelt säga: "Låt oss kolla in nästa vecka och se hur dessa beslut fungerar", och sedan checka in en vecka senare.