Vilka är de olika typerna av Sandblästrings Rooms?

March 9

För att ta bort färg, rost, eller andra material av metall eller plast, en process som kallas sandblästring används vanligtvis. Denna process innebär framdrivningssandkorn på objektet vid en hög hastighet, därigenom inskränka på den färg, rost, eller annat material. Sandblästrings rum används ofta under denna process för att hjälpa till att innehålla sand, eftersom denna process kan vara exceptionellt rörigt och med skadlig för en hälsa. Olika typer av sandblästring rum finns, från mycket enkla innes rum till all inclusive rum som integrerar behållaren samt tratten, den blaster, och andra delar av maskiner.

De enklaste sandblästring rummen är inte speciellt utformad för sandblästring alls. I själva verket kan sandblästring göras hemma i ett väl ventilerat garage, eller till och med utomhus. Det är viktigt att komma ihåg, men kommer att sand hamnar nästan överallt i rummet, vilket gör sanering svårt. Om en person överväger sandblästring hemma, är det bäst att förbereda rummet i förväg genom att avskärma luckor i väggar och golv, och även genom att isolera en särskild del av rummet. En sprängning rum kan göras med hjälp av papp; kartongen kan sättas upp bakom stycke som sandblästrat att samla förbrukad sand.

Sandblästring skåp är inte sandblästring rum, men de i huvudsak utför samma funktion i mindre skala. Dessa skåp är ofta tillräckligt små för att placeras på en arbetsbänk, och de kommer att innehålla hål genom vilka användaren kan infoga sina händer. Sprutmunstycket kommer att vara inom skåpet också, och pjäsen som ska sandblästras kan placeras inuti. Samtliga av sanden kommer finnas inom blästringsskåpet under sandblästringsförfarande.

Storskalig sandblästring kräver specialdesignade sandblästring rum som kan innehålla stora mängder sand medan adekvat ventilera utrymmet för att garantera en säker andning. Dessa rum kommer sannolikt att funktionen integrerade luftvärmeväxlare, sandblästring munstycken och slangar, uppsamlingsenheter, och sandmagasin. De sandblästring rum kan ha ytterligare funktioner samt, såsom transportörsystem och arbetsbord. Dessa är tänkta att göra processen att sandblästring större föremål mycket lättare. Rummen kommer att innehålla dörrar som kan stängas under sandblästring processen, och sedan öppnade under rengöring, lossning eller lastning processer. De flesta rummen kommer att innehålla stora dubbla dörrar för att rymma stora föremål som måste sprängas.

  • Sandblästring kan användas för att ta bort gammal färg.
  • En person sandblästring.