Vilka är de bästa tipsen för att sälja ett skuldebrev?

October 4

En revers är en typ av överlåtbara värdepapper som bär ett specifikt värde. Som namnet antyder, är tonen ett förbund eller löfte från en låntagare att återbetala en långivare inom en viss tid. Långivare kommer ibland besluta att sälja en revers innan det blir beror är en bra idé. När du väljer detta tillvägagångssätt är det viktigt att se till att all dokumentation relaterad till anteckningen är tillgänglig och i ordning. Dessutom bör innehavaren av noten utvärdera nuvarande marknadsförhållanden och avgöra om sedeln kan säljas för en rimlig summa.

Ett av de första stegen i att sälja ett skuldebrev är att samla all dokumentation som har att göra med själva obligationen. Detta kan omfatta alla handlingar som rör egendom som ställts som säkerhet för noteringen, eventuella relaterade avtal mellan långivare och låntagare, och även kontaktuppgifter för låntagaren. Att se alla handlingar är uppdaterade och för att göra det mycket lättare att erbjuda anteckningen för försäljning och fånga uppmärksamheten hos köparen.

En annan faktor med att sälja ett skuldebrev är att främja notering som en god investering. Här är målet att intressera potentiella köpare utifrån den höga graden av sannolikhet för att låntagaren kommer att hedra anteckningen enligt villkoren i skuldebrevet avtalet. Dessutom noterar det aktuella marknadsvärdet för egendom som innehas som säkerhet på anteckningen kan också ge incitament för potentiella köpare, särskilt om det aktuella marknadsvärdet är mer än utgångspriset för noteringen själv.

Medan en person kan gå om processen att sälja ett skuldebrev utan hjälp av en professionell, kan detta ofta vara en tidskrävande strävan. Genom att arbeta med en mäklare eller återförsäljare som kan utnyttja sina kontakter för att lokalisera potentiella köpare och förhandla om villkoren för försäljningen, det finns en god chans att sälja notering för en mer skäligt pris. Även om man arvode till mäklaren som mellanhand, står säljaren att sälja anteckningen i en kortare tid och inser mer intäkter från försäljningen.

En nyckelfråga när man säljer ett skuldebrev är att inte räkna med att få den nuvarande nominella värdet på sedeln. Bestäm en rabatterad kurs som är inom rimliga och kommer sannolikt också att fånga uppmärksamheten hos seriösa köpare. Att hitta rätt rabatterat pris kräver viss eftertanke hos säljaren, eftersom det måste vara en siffra som gör försäljningen värt, även när det ger köparen möjlighet att förverkliga något slags återgång av köpet. Ofta kan en mäklare hjälpa säljaren bedöma alla relevanta faktorer, inklusive den nuvarande skick marknaden, och komma med ett utgångspriset som sannolikt kommer att göra att sälja en revers ett bra drag för alla inblandade.

  • En revers försäljning sker när ägaren av en revers väljer att sälja skuldinstrument till en annan person.