Vad är en I samband Indikator?

May 21

Sammanfallande indikatorer är ett exempel på en ekonomisk faktor som kan hjälpa en investerare att förstå den aktuella statusen för en given konjunktur. Vad som skiljer denna typ av ekonomisk indikator bortsett från andra från andra faktorer är att den sammanfallande indikatorn tenderar att variera direkt med aktuella trender i ekonomin. Tillsammans med att följa samma allmänna trenden på marknaden tenderar sammanfallande indikatorn att ske mer eller mindre samtidigt med marknadsvillkoren.

Många ekonomer förstår att en sammanfallande indikator bygger i allmänhet på tre olika aspekter av ekonomin. Sysselsättningen inom landet eller nation är en av de primära komponenterna. Medan heltid över hela linjen kan användas som en adekvat mätning, många experter tenderar att fokusera på arbetsmarknaderna som inte är förknippade med jordbruket.

Ett andra exempel på en sammanfallande indikator är andelen efterfrågan på varor och tjänster som produceras inom nationen. När man beaktar den totala produktionen mellan de olika branscher, kommer både den inhemska och internationella efterfrågan ingå i utvärderingen. Detta sammanfallande indikator hjälper till att bedöma den totala produktiviteten i landet, och kan indikera antingen en ökning eller minskning jämfört med tidigare perioder.

Den tredje vanligaste sammanfallande indikator är personlig inkomst som alstras av den totala befolkningen i landet. Det finns också vissa variationer i hur denna indikator används också. Ett sätt är att betrakta den totala bruttoinkomst som genereras av alla medborgare i nationen. Andra metoder kräver endast använder inkomster från heltidsarbete, med heltid förstås vara någon avlönad position eller timme positioner som kräver minst 32 arbetade timmar per kalendervecka.

Det viktiga att komma ihåg är att en sammanfallande indikator ger realtidsinformation om aktuell status för den ekonomiska hälsan hos en viss ekonomi. Investerare kan använda en kombination av dessa tre viktigaste ekonomiska indikatorerna tillsammans med några sekundära faktorer för att fatta välgrundade beslut om att köpa och sälja varor. Som ett resultat, kan investeraren få till en bra sak på marknivå, eller lasta aktier och andra värdepapper innan marknaden börjar skifta nedåt.

  • Sammanfallande indikatorer är ett exempel på en ekonomisk faktor som kan hjälpa en investerare att förstå den aktuella statusen för en given konjunktur.