Utskrift Style Sheets

May 19

I ditt permanenta dokumentation för en fil, kanske du vill skriva ut ett register över formatmallen som du använde. Word kan du göra det här helt enkelt. Följ bara dessa steg:

  1. Tryck på Ctrl + P för att visa dialogrutan Skriv ut. (Se figur 1.)

    Utskrift Style Sheets

    Figur 1. dialogrutan Skriv ut.

  2. Använda Print Vilken list väljer Styles.
  3. Klicka på Skriv ut.

Den resulteformatmall är inte särskilt vacker, men det ger den information du kan behöva för att förstå (senare) de stilar som du använt för att utveckla ditt dokument.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (989) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003.