Vad är en strategisk analys?

November 2

Strategisk analys avser den process där ett företag ägare eller förvaltningen av en organisation tar ett djupt titt på affärsmodellen i relation till målen för verksamheten och resultatet av verksamheten i jämförelse med andra i närliggande områden. Detta är inriktat mot att utveckla en effektiv plan eller strategi för omplacering av verksamheten. En sådan process måste med nödvändighet innebära en studie av det nuvarande resultatet av verksamheten i juxtaposition till den möjliga framtida resultat, en intern undersökning av verksamheten, och en studie eller analys av externa faktorer som kan ha en effekt på resultatet för verksamheten.

Genomförandet av en resultatanalys som en del av den strategiska analysen inbegriper utvärdering av den produkt eller tjänst som är resultatet av företaget, en undersökning av kunderna, och en studie av omsättningen inom varje konjunkturcykel. En av grunderna för framgångsrika företag är ett företags mål eller mål som företaget hoppas att uppnå, bibehålla och till och med överträffar i sin strävan efter excellens inom sitt område eller bransch. Ett sådant mål ger företaget en måttstock med vilken man mäter sina framsteg efter angivna perioder i syfte att avgöra om företaget är på rätt väg. En del av denna process ingår en analys eller produkten av företaget för att ta reda på hur man mår i fråga om försäljning, acceptans och totala lönsamheten. En studie av synen på produkten bland konsumenterna skulle omfatta en kartläggning av målgrupp för att hitta sina synpunkter på produkten samt föreslagna förbättringsområden.

Samtidigt genomför en intern analys som en del av en strategisk analys, skulle företaget behöva kontrollera faktorer som dess marknadsföringsprocesser och förvaltar sin ekonomi. Denna del av strategisk analys omfattar en studie av användningen av marknadsföringsresurser, såsom reklam och marknadsföring, i syfte att skapa medvetenhet och acceptans för produkten. Det skulle också innefatta en studie av prisstrukturen på plats för att ta reda på hur detta påverkar den nedersta raden av företaget samt de allmänna försäljnings. Företaget skulle behöva analysera dess humankapital i syfte att säkerställa att de anställdas behov uppfylls och också att produktivitetsnivån från de mänskliga resurserna är mer än tillräcklig. En annan del av strategisk analys är studiet av de yttre faktorer som platsen för verksamheten, tävlingen, och lätt att få råvaror och andra förnödenheter.