Active Directory Logisk design Checklista

April 7

Active Directory är en del av ett lagringsstruktur som du designar som ger organisationen av objekt - som användare, datorer, grupper och ett sortiment av andra objekt - i din IT-miljö. Innan du kan genomföra Active Directory, måste du göra en del planering. Var noga med att utföra följande steg innan du skapar domäner och organisationsenheter (OU):

  1. Med hjälp av DNS-namnområdet, identifiera och namnge rotdomänen.
  2. Ta reda på om ett träd eller en skog är lämpligt för din organisation.
  3. Bestäm om du behöver ytterligare domäner.
  4. Rådgör dina krav och miljö för att avgöra vilken domän modell är bäst för dina behov och för att avgöra om du behöver ytterligare underliggande domäner.
  5. Analysera affärsmodeller och processer för att bestämma vilka OU modell är bäst för dina behov.
  6. Bestäm vem kommer att administrera varje OU och de administrativa rättigheter de behöver.
  7. Delegera administrativa privilegier som de OU administratörer behöver.
  8. Diagram den logiska Active Directory-struktur.