Vilka är de olika typerna av servitut rättigheter?

October 25

Ett servitut ger rätt person licens att använda en annan persona € s mark för ett specifikt ändamål. Servitut används vanligen för att installera makt, nytta, gas och telefonlinjer samt för att sätta i vatten- och avloppsledningar. Några av de vanligaste typerna av servitut rättigheter är uttryckligen och underförstått. Andra typer av servitut inkluderar de som skapas av tillstånd eller recept samt brutto, tillhörande, privata, offentliga och bevarande servitut.

Ett uttryckligt servitut rätt typiskt skapas genom ett skriftligt dokument, såsom en överlåtelsehandling, och det uttryckligen ger en person rätt att använda någon annans mark. Ett uttryckligt servitut med reservation bildas när en markägare säljer en bit av fastigheter, men förbehåller sig rätten att använda marken på något sätt. Indirekt servitut rättigheter, å andra sidan, skapas när en landägare delar fastighet i två tomter och sedan säljer dem till separata ägare. Om ett servitut, såsom en tillfartsväg, krävs för att en av ägarna till skäl njuta av hans eller hennes egendom, får en underförstådd servitut skapas. Detta kan ibland refereras till som ett servitut av nödvändighet.

Tillåt servitut skapas när en person får tillstånd att använda en annan persona € s mark. Dessa servitut kallas ofta licenser, och fastighetsägaren reserverar vanligtvis rätten att ta bort servitut rättigheter som helst. En normativ servitut rätt skapas utan ownerâ € s tillstånd enligt läran om negativa innehav. För att säkra preskriptiva servitut rättigheter, behöver en person normalt använda anotherâ € s mark för en viss tid, som är satt i lag. Dessutom måste användningen typiskt att vara öppen, kontinuerlig och exklusivt.

Bruttofastighets servitut ges till en viss person eller enhet, och de inte föra vidare till efterföljande ägare. Till exempel, om en man får en brutto servitut att använda en väg i hans neighborâ € s gård och mannen senare säljer sitt hus, den nya husägare skulle inte ha rätt att använda vägen. Däremot tillhörande servitut rättigheter köra med marken och kan föras vidare till efterföljande ägare genom en handling eller vilja. Om mannen i exemplet ovan hade en tillhörande servitut att använda neighborâ € s väg, till exempel att rätten skulle kunna skickas vidare om mannen säljer sitt hus.

Privata servitut rättigheter tillhör personer eller företag medan offentliga servitut allmänhet ges för allmänheten. Bevarande servitut är utformade för att bevara mark för att användas av framtida generationer, och de begränsar vanligtvis hur en bit av egendom kan användas eller utvecklas av en fastighetsägare. Med ett bevarande servitut, fastighetsägaren frivilligt donerar eller säljer vissa servitut rättigheter, såsom rätten att utveckla mark, till en myndighet eller privat organ. Markägare kan ibland inser skattelättnader för att skapa bevarande servitut.

  • Vissa markägare skapar servitut när de säljer en del av sin mark men förbehåller oss rätten att använda en del av marken i framtiden.
  • Servitut kan beviljas för att installera power, allmännyttiga, gas och telefonlinjer på privat egendom.