Hur man konstruerar en punkt på ett objekt med TI-84 Plus

May 25

Du kan använda geomaster DRAW-menyn på TI-84 Plus att konstruera en punkt så att det är en del av ett befintligt objekt.

Använd sedan piltangenterna för att flytta markören till den plats på objektet där du vill placera en punkt och tryck på [ENTER]. Poängen är konstruerad på platsen för markören och den punkt på objektverktyget förblir aktivt så att du kan bygga fler poäng på samma objekt eller ett annat objekt. När du är klar med att bygga punkter på objekt, tryck [CLEAR] avaktivera Point på objektverktyget eller välja en annan menyalternativ.

För att välja Skriv ut på objektverktyget, tryck [GRAPH] [FÖNSTER], tryck upprepade gånger på

Hur man konstruerar en punkt på ett objekt med TI-84 Plus

för att markera punkt på verktyget för objekt, och tryck på [ENTER].

Den loss Point verktyg i menyn DRAW används för att lossa en punkt som konstruerades med hjälp av Point på objektverktyget. Den fristående punkten kvar på skärmen, men geomaster inte längre anser det vara förknippade med föremålet som det var tidigare ansluten.

Så om du flyttar eller omvandla objektet, även om förändringarna objekt kommer punkten inte att ändra dess plats. När Detach Point verktyget är aktivt loss dig en punkt genom att placera markören på den punkten och trycka på [ENTER].