Så här visar Permanent lagring i Windows

July 22

Windows kan du visa alla permanenta lagringsenheter i datorn på en central plats: fönstret Dator. Det fönstret är konfigurerad att visa lagringsenheter i kategorier för att göra för enkel förvaring-enhet visning, såsom visas i denna figur.

Så här visar Permanent lagring i Windows

Utöver dessa kategorier är varje lagringsenhet i datorn ges en ikon, ett namn och en enhetsbeteckning. På alla datorer, är de tre första bokstäverna konsekvent tilldelats:

  • Drives A och B: Representera PC: s första och andra diskettenheter, oavsett om datorn har några diskettenheter eller inte.
  • Drive C: Alltid computerâ € s primära hårddisken, den från vilken Windows startades.
  • Bortom enhet C: Om några ytterligare hårddiskar är i konsolen, € theyâ re givna enhetsbokstäver D, E, och framåt. Alla interna CD eller DVD-enheten ges nästa enhetsbokstav efter sista hårddisken. Efter CD- eller DVD-enheten, är några interna minneskortläsare med tanke på de kommande enhetsbokstäver. Efter all intern lagring har tilldelats enhetsbeteckningar börjar Windows tilldela brev till externa lagringsenheter i den ordning i vilken theyâ € re hittas.

Inte varje dator kommer att ha samma tilldelning av enhetsbeteckningar. Till exempel, om din dator, enhet D kan vara DVD-enheten, men det betyder inte att enhet D på alla datorer är DVD-enheten.