Kontroll Kvalitet Utgångar du bör veta för PMP Certification

July 20

Du måste känna till utgångar för kvalitetsprocess för PMP Certification Control. Resultatet av denna process som du behöver veta är förhoppningsvis vad du kan förvänta dig:

 • De kvalitetsmätningar registreras som anges i planen Quality Management processen. Mätningarna går till Utför kvalitetssäkring process.
 • Resultat och resultat verifieras, eller en förändring begäran lämnas till att dessa överensstämmer.
 • Förändringar valideras på lämpligt sätt.
 • Arbetsprestation information genereras, såsom antalet och orsaken till defekter.
 • Dokumentation uppdateras:
  • Projektledningen planen. Kvalitets förvaltningsplan och processförbättring planen
  • Projektdokument. Metrics och kvalitetsstandarder
  • Organisatoriska process tillgångar. Lärdomar och kvalitets checklistor

Följande ansvars standarder från den etiska koden och Professional Conduct demonstreras i "Etik och kvalitetskontroll" sidebar och gäller för alla aspekter av projektet.

 • Rapportera oetiskt eller olagligt beteende till lämplig förvaltning och vid behov, till dem som påverkas av beteendet.
 • Ta brott mot koden för etik och Professional Conduct till uppmärksamheten av ett lämpligt organ för beslut.
 • Fil etik klagomål bara när de är underbyggda av fakta.
 • Fortsätta disciplinära åtgärder mot en individ som hämnas mot en person höja etik bekymmer.