Vilka är för- och nackdelar med behandling med betablockerare för blodtryck?

January 3

För- och nackdelar med behandling med betablockerare för blodtryck inkluderar proffs såsom minskad bröstsmärtor och blodtryck, och nackdelar som potentiella biverkningar, inklusive dåsighet och kalla händer och fötter. Trots de negativa biverkningar som förknippas med behandling med betablockerare för blodtryck, medicinska experter förskriva betablockerare, eftersom de vanligen effektiva på att lösa bröstsmärta, högt blodtryck och oregelbundna hjärtslag. Med andra ord, proffsen uppväger nackdelarna.

Fördelarna med betablockerare är kanske inte omedelbart uppenbart för patienterna. Kroppen kräver en justering fas som kan komma med på oönskade biverkningar såsom yrsel, dåsighet och dimsyn. Även om patienten kanske vill avbryta behandling på grund, handlingarna kan inte rekommenderas av läkare. Om biverkningar blir extrem och outhärdlig, hört den förskrivande läkaren rekommenderas innan du slutar med behandlingen. I de flesta fall kommer en gradvis minskning av läkemedlet vara lämpligare än att helt enkelt sluta ta det.

Det kan vara svårt för en patient att se de positiva effekterna av behandling med betablockerare för blodtryck när negativa biverkningar försämra patientens förmåga att fungera normalt. Många biverkningar av betablockerare liknar de symtom på hjärtsvikt. Med tiden har dessa biverkningar förväntas lösa och bli mindre besvärande. Oavsett, är det viktigt att vara väl informerade om de för- och nackdelar med behandling med betablockerare för blodtryck behandling innan du påbörjar medicineringen.

I sällsynta fall mer allvarliga biverkningar - som en långsam eller oregelbunden hjärtrytm och potentiella allergiska reaktioner - kan uppstå när du använder betablockerare. Om en patient utvecklar ett utslag blir kliande eller svullet eller har svårt att andas, dessa kan alla vara tecken på en allergisk reaktion på betablockerare. En läkare bör kontaktas omedelbart om dessa symtom uppträder.

På den positiva sidan, betablockerare är en effektiv behandling för hjärtproblem. Patienter som upplever symtom på bröstsmärta, högt blodtryck eller oregelbundna hjärtslag är goda kandidater för att få ett recept av betablockerare för högt blodtryck. I en nödsituation av hjärtsvikt har administrering av betablockerare visat sig vara ett effektivt sätt att minska hjärtrelaterad dödlighet. Betablockerare också är föreskrivna för att förhindra återkommande hjärtinfarkter.

Olika villkor kan hindra en patient från att ta betablockerare för blodtryck. En historia av sjukdom i hjärta, njure eller lever bör meddelas läkaren. Dessutom bör lider av astma, lungsjukdomar och diabetes diskutera deras medicinska historia med läkaren när man överväger att ta betablockerare för blodtryck. Betablockerare kan fortfarande förskrivas för dessa patienter, men på en lägre dos.

  • Det är viktigt att vara väl informerade om de för- och nackdelar med behandling med betablockerare för blodtryck.
  • Högt blodtryck orsakas av stora mängder blod pumpa tungt mot väggarna i artärerna, som kan börja att minska och försvaga.
  • Generellt läkare rekommenderar vila blodtryck ligga under 120/80.
  • Dåsighet är en av de vanligaste biverkningarna av betablockerare, och kan störa arbetet eller andra uppgifter.
  • Patienter som just har börjat att ta en betablockerare kan uppleva dimsyn och yrsel.
  • Ta blodtryck mediciner innan sängen kan orsaka bättre blodtryckskontroll totalt.
  • Ta betablockerare kan leda till en lägre puls.