Hur väljer jag det bästa RF antenn?

October 9

För att välja den bästa radiofrekvens (RF) antenn för dina behov, måste du först avgöra vad du behöver det för. Du kart sedan det område där du kommer att installera det, inklusive hinder som finns såsom väggar och tung utrustning. Det är också viktigt att kontrollera funktionerna i en RF-antenn. Specifikt kontrollera dess kraftöverföring, mönster av strålning, och om den kan anpassas för att matcha en viss radiofrekvens. Din budget är en annan sak att tänka på innan du gör en RF-antenn köp.

Det finns olika typer av RF-antenner, såsom den utomhus RF-antenn och inomhus RF-antenn. Dessa allmänna typer kan ha fack antenner för företag, grundläggande antenner för hushåll och antenner som är perfekta för anpassning. Det är därför nödvändigt att se till att du väljer rätt typ av antenn. Om dina behov är alltför specialiserad och kan inte stödjas av RF-antenner som finns på marknaden, kan du också välja att skapa en egen hemmagjorda RF-antenn.

Det område där du kommer att installera antennen är den mest kritiska övervägande av alla eftersom dess effektivitet beror ofta på dess förmåga att fånga radiofrekvenssignaler. Denna förmåga kan avsevärt försvåras av hinder som väggar och enorma utrustning såsom tunga maskiner. Dessa hinder kan emellertid också användas för att öka styrkan i din antenn. Till exempel, om du får en inomhus RF-antenn för ditt kontor lokala nätverk (LAN), överväga att placera antennen i ett hörn mellan väggar. Detta kommer vanligtvis avleda signaler på väggarna, och därigenom öka styrkan hos signalen på väg mot resten av rummet.

Det är ofta bättre att veta om antennen du väljer kan sända en stark signal. Storleken av RF-antennen faktorer ofta i när det handlar om interfererande signaler. En stor antenn kan generellt kämpa eventuella störningar, men det minskar dess effektivitet. En liten antenn är ofta effektiv, men är mindre tolerant mot störningar. Du kan få mest nytta om du väljer rätt storlek på RF-antenn och placera den i ett område där kan uppnås optimal signal.

Om du har budgeten, är det rekommenderat att du köper flera RF-antenner för att kompensera för de förändrade omgivningar installationsområdet. Du kan också experimentera med hemgjorda RF antenner, om du har kompetens. Det finns flera resurser på nätet som kan hjälpa dig med denna typ av projekt.