Vad är specialist Market?

March 28

En specialist marknad är en marknad för en viss trygghet som möts av en specialist som fyller order från sitt eget konto, snarare än genom offentliga beställningar. Marknadsspecialister är individer som är specialiserade på ett visst värdepapper, vilket ger en marknad för denna säkerhet. Detta säkerställer att marknaden är fortsatt ordnad och att likviditeten bibehålls. Utan marknadsspecialister, kanske offentliga beställningar inte vara tillräcklig för att tillgodose marknadens behov, och störningar skulle uppstå.

Marknadsspecialister är en form av marknadsgarant, vilket innebär att de har åtagit sig att upprätthålla en marknad för en viss säkerhet. Market makers arbetar med varandra och med andra aktörer på en marknad för att underlätta handel av värdepapper de utövar tillsyn. Deras arbete ingår att upprätthålla aktier av säkerheten på sina konton för att ge aktier för handel, förutom att kliva fram emot att fylla säljorder för en säkerhet för att hålla säkerheten rör sig på marknaden. När en specialist marknad uppstår, dessa finansiella yrken arbeta för att ta itu med det och rensa eventuella utestående order.

I en specialist marknad, är offentliga beställningar inte täcker behovet. Detta kan bero på att alltför många medlemmar av en offentlig vill aktier och marknadsspecialist måste gå in och göra aktier tillgängliga genom att frigöra dem från hans eller hennes konto. Det motsatta kan också inträffa, med folk som vill sälja aktier och att det inte går att hitta köpare på den öppna marknaden. Marknaden specialist kan nå ett försäljningsavtal och köpa aktier, hålla dem på konto tills ett behov av tillgängliga aktier att köpa uppstår.

Specialister arbetar med limitorder, order som har fastställts belopp och priser. Ställa en gräns är utformad för att minska exponeringen för risker på marknaden genom att förhindra situationer där aktier säljs för lågt eller köpt för högt, men det kan skapa en specialist marknad genom att begränsa antalet offentliga affärer tillgängliga. Marknaden specialist kan vara inblandade i processen för att fastställa och bestämma priserna med sin handelsverksamhet, och identifierar limitorder som inte kommer att fyllas med offentliga order en specialist marknad för att upptäcka möjligheterna till handel.

Det finns fördelar med att arbeta som marknadsspecialist. Att hålla på marknaden för en viss säkerhets stabilt kan stabilisera marknaden som helhet, som ger större möjligheter för handel i andra delar av marknaden. Specialister har också fördelen av att vara starkt involverad i handel och har många möjligheter att göra vinster på inköp och försäljning. Mäklare får vända sig till en specialist först när det kommer till att fylla en limiterad order och dessa finansiella proffs har också professionella anslutningar som gör det möjligt för dem att dra nytta av förändringar på marknaden mycket snabbt.

  • En specialist marknad är en marknad för en viss trygghet som möts av en specialist som fyller order från sitt eget konto, snarare än genom offentliga beställningar.