Uppdatera inte Länkar till andra program

May 19

Du vet att Excel kan du skapa länkar till data i andra arbetsböcker. Excel kan du också länka till icke-Excel-data från andra program, liksom. Till exempel kan du länka till bilder eller till Word uppgifter eller data i ett antal andra program. Kopplingen sker via OLE och DDE, som diskuteras i andra frågor av ExcelTips.

Normalt data från andra program uppdateras varje gång du öppnar en arbetsbok, och därefter närhelst de förändringar källuppgifter. Om du vill berätta Excel till inte uppdatera länkade data från andra program, följ dessa steg:

  1. Välj Alternativ på Verktyg-menyn. Excel visas dialogrutan Alternativ.
  2. Se till att fliken Beräkning visas. (Se figur 1.)

    Uppdatera inte Länkar till andra program

    Figur 1. Fliken Beräkning av dialogrutan Alternativ.

  3. Rensa Uppdatering Fjärr Referenser kryssrutan.
  4. Klicka på OK.

Ändra den här inställningen är bara effektivt för den aktuella sessionen i Excel. Nästa gång du öppnar arbetsboken, återgår Excel till att uppdatera länkar automatiskt. Om du vill stänga av vissa länkar så att de inte uppdateras kontinuerligt, välj Redigera | Länkar, lokalisera länken, och ändra dess uppdateringsmetod på Manuell.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (3039) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Excel (Excel 2007 och senare) här: Uppdatera inte Länkar till andra program.