Lägga till en bild till ett dokument

May 26

Lägga till en väl utformad bild till ett dokument kan förbättra dess utseende och gör din information lättare att läsa och förstå. Lyckligtvis gör Google Docs det enkelt att lägga till bilder till dina dokument, vilket ger ett par sätt att göra insättningarna.

Det första sättet att lägga till bilder i ett dokument är att välja Infoga | Bild från verktygsfältet. Dokument visar dialogrutan Infoga bild ruta. (Se figur 1.)

Lägga till en bild till ett dokument

Figur 1. Infoga dialogrutan Bildruta.

Helt enkelt dra bildfiler från skrivbordet och släppa dem i dialogrutan (på noterad plats), och Docs gör resten. Du kan också använda kontrollerna i dialogrutan för att göra urvalet bild eller för att skapa bilden från en kamera ("Ta en ögonblicksbild") eller från en plats på webben ("Genom URL"). Poängen är att dialogrutan Infoga bild ruta ger en mängd olika sätt som du kan få bilden i dokumentet.

Det andra sättet att lägga till bilder i ett dokument är att helt enkelt hoppa över dialogrutan Infoga bild ruta alla tillsammans. Om du har en bildfil på datorn, bara dra och släppa bilden direkt i Docs-dokument. Google gör sin sak att omedelbart ladda upp och placera bilden i dokumentet.

Observera att oavsett hur du väljer att lägga till en bild i ditt dokument, är det en bra idé att fokusera på dina ord innan du börjar lägga till bilder. Det är lättare att släppa bilder till en grupp av ord och göra nödvändiga justeringar storlek och placering än det är att lägga orden runt befintliga bilder.